สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  Southern Vocational Institute of Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

   

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

   

  ข้อมูลพื้นฐาน

 


 

ประกาศวิทยาลัย เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดโปรดคลิก 

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย........
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลหัวหน้างานตามแผนภูมิบริหารฯ

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

นายธีรชัย อินนวล
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย ดูที่นี่  ไปหน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

     เว็บไซต์ของ สอศ 
www.vec.go.th

ข้อมูลแผนของวิทยาลัย   สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561     


www.v-cop.go.th

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม)

  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วษท.พัทลุง  คลิกที่นี่     

ผลงานของวิทยาลัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับเขียนโครงการแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563  

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - 2564    

ประกันคุณภาพการศึกษา 

   ดูรายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562        
อกท. หน่วยพัทลุง                                                       อ่านข่าวย้อนหลัง                                                        
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ

เรื่อง ...น่าสนใจ

งานฟาร์มวิทยาลัย

  การกำจัดหอยเชอรี่ด้วยกลอย โดยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง       

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

 งานวิจัยการรวบรวมพันธุ์และศึกษา ฯ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทย โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์   

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

    รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2558 โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

  าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ (ดูต่อ)  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

 

One College One Product 

 

วิชา บัญชีฟาร์ม รหัสวิชา 3506 - 2108 โดย ครูสุวลี กุลฑล   

 

ความร่วมมือ

    แบบเรียนสำเร็จรูป การผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ โดย ครูอุไรวรรณ ฉิมสุด   

ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี    วิชาผลิตภัณฑ์สัตว์ โดย ครูอุไรวรรณ ฉิมสุด        (ดูวิชาอื่น ๆ ต่อ)  

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

 

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่หรือรูป

   
บริการครูและนักศึกษา      

าวน์โหลด แบบฟอร์ม ปฏิทิน อื่นๆ

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

 
         
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา   ปีการศึกษา 2562    
 


    ภารกิจสร้างอาชีพ Fix It Center  
        11 กันยายน 2562

   
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"
ดำเนินรายการโดย
 
ครูคณิศร์ เกตุมณี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุ
 


    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
        9 - 10 กันยายน 2562

   
ออกอากาศโดย
สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชน
เทศบาลเมืองลุง
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น. 
 


    พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ 
        9 กันยายน 2562

   
และ ทางวิทยุแห่งประเทศไทย
FM. 98 MHz 
ทุกวันจันทร์
เวลา 14.00 - 15.00 น.
 


    ฝึกอบรม ศธ.02 ออนไลน์ กลุ่มครูและครูที่ปรึกษา
        28 สิงหาคม 2562

   
 


    ทัศนะศึกษาดูงาน “โครงการคนรักษ์ป่าพัฒนาชีวิต”  
        27 สิงหาคม 2562

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   

 

 


    อบรมการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
        21, 28 สิงหาคม 2562

   
   


   โครงการประกวดแผนธุรกิจนักธุรกิจรุ่นใหม่ งาน มอ. วิชาการ 2562
        18 สิงหาคม 2562

   
   


   การอบรมเกษตรกรโครงการ Smart Farmer 
        17 - 21 สิงหาคม 2562

   
   


    กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ "Grand Opening NORA VILL" 
        15 สิงหาคม 2562

   
   


    เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
       13 สิงหาคม 2562

   
   


    พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารหอประชุมจังหวัดพัทลุง  
        12 สิงหาคม 2562

   
   


    พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  
        11 สิงหาคม 2562

   
   


    พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
        9 สิงหาคม 2562

   
   


   
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ  
         7 สิงหาคม 2562

   
   


    ประเมินให้คะแนนฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) 
        6 สิงหาคม 2562

   
   


    ิจกรรม Fix It Center  
        3 - 25
สิงหาคม 2562

   

 

 


    พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
        28 กรกฎาคม 2562

   
   


    อบรมหลักสูตรการปลูกมะนาวแบบประณีต 2562
        27 กรกฎาคม 2562

   
   


    พัฒนาตกแต่งต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
        27 กรกฎาคม 2562

   
   

   พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล   
        26 กรกฎาคม 2562

   
   


    พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคใต้ "สังข์หยดเกมส์"
        24 กรกฎาคม 2562

   
   


    พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล "สังข์หยดเกมส์"  
        23 กรกฎาคม 2562

   
   


    ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
        16 กรกฎาคม 2562

   
   


    ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562      
        15 กรกฎาคม 2562

   
   


    กิจกรรม เดิน-วิ่ง ทดสอบสมรรถภาพนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 42
        13 กรกฎาคม 2562

   
   


    ต้อนรับผู้อำนวยการ ธีรชัย อินนวล   
        8 กรกฎาคม 2562

   
   


    กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2562 
        28 มิถุนายน 2562 (ทำกิจกรรม)

   
   


    กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562 
        26 มิถุนายน 2562

   
   


    มกอช. นิเทศติดตามโครงการ ครั้งที่ 1
        25 มิถุนายน 2562
 

   
   


    อาชีวะเกมส์จังหวัดพัทลุง 
        21 มิถุนายน 2562

   
   


    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และฝึกประสบการณ์อาชีพ ปริญญาตรี
        17 มิถุนายน 2562

   
   


    การประชุมสมัยสำมัญ สมาชิก อกท. หน่วยพัทลุง ครั้งที่ 1
        1
3 มิถุนายน 2562

   
   


    พิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาคและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
        13 มิถุนายน 2562  

   
   


    รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
        5 มิถุนายน 2562

   
   


    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  
        3 มิถุนายน 2562

      

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด (ต่อ)
 

 

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้