สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  Southern Vocational Institute of Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

   

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

   

  ข้อมูลพื้นฐาน

 


 

ประกาศวิทยาลัย เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดโปรดคลิก 

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย...
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ..

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

รองผู้อำนวยการสุชาติ ชูท้วม
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม) ไปหน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

     เว็บไซต์ของ สอศ 
www.vec.go.th

ข้อมูลสถานศึกษา (word)   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - 2564


www.v-cop.go.th

ผลงานของวิทยาลัย   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารฯ   

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 ดาวน์โหลดเอกสาร ID Plan หรือ คู่มือฯ แบบฟอร์ม PLC  คลิกที่นี่                                      

อกท. หน่วยพัทลุง

   ดูรายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561         
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ                                                       อ่านข่าวย้อนหลัง                                                        
งานฟาร์มวิทยาลัย

เรื่อง ...น่าสนใจ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

  การกำจัดหอยเชอรี่ด้วยกลอย โดยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง       

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

 งานวิจัยการรวบรวมพันธุ์และศึกษา ฯ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทย โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์   

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพื่อการศึกษา

    รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2558 โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์

านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

  าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ (ดูต่อ)  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

 

One College One Product 

 

วิชา บัญชีฟาร์ม รหัสวิชา 3506 - 2108 โดย ครูสุวลี กุลฑล   

 

ความร่วมมือ

   วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี   วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

 

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่หรือรูป

   
บริการครูและนักศึกษา      

าวน์โหลด แบบฟอร์ม ปฏิทิน อื่นๆ

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

 
         
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา   ปีการศึกษา 2561 - 2562    
 


    ค่ายคุณธรรมนำความรู้ ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 

        8 - 10 พฤษภาคม 2562

   
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"
ดำเนินรายการโดย
 
ครูคณิศร์ เกตุมณี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุ
 


    ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
        8 พฤษภาคม 2562

 

   
ออกอากาศโดย
สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชน
เทศบาลเมืองลุง
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น. 
 


    ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  
        7 พฤษภาคม 2562

   
และ ทางวิทยุแห่งประเทศไทย
FM. 98 MHz 
ทุกวันจันทร์
เวลา 14.00 - 15.00 น.
 


   
    พิธีถวายพระพรชัยมงคล 

        6 พฤษภาคม 2562

   
 


    พิธีเปิดและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ   
    เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
        1 พฤษภาคม 2562

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   

 

 


    พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
        21 มีนาคม 2562 

   
   


    วันปัจฉิมนิเทศ 
        19 มีนาคม 2562

   
   


    อบรม“เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นประยุกต์”  
       
12 - 14 มีนาคม 2562

   
   


    พิธีถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"  
        2 มีนาคม 2562 

   
   


    กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล
        26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

   
   


    การแข่งขันฟุตบอลสนามเล็กต้านยาเสพติด  
        28 - 31 มกราคม 2562

   
    


    การประชุมผู้ปกครองฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
        9 มกราคม 2562

   
   


    การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. พัทลุง  
       17 - 18 ธันวาคม 2561

   
   


    เข้าค่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน  
        6 - 8 ธันวาคม 2561

   
   


    การประชุมวิชาการ  อกท.  ภาคใต้ ครั้งที่ 40  
       
26 - 30 พฤศจิกายน 2561

   
   


    อบรมการใช้แอปพลิเคชัน ECHO VE
        13 พฤศจิกายน 2561

   
   


    พิธีมอบเงินสนับสนุนการศึกษาโดยเครือเบทาโกร
        8 พฤศจิกายน 2561

   
   


    การประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้   
        6 พฤศจิกายน 2561

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด (ต่อ)
 

 

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้