สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  Southern Vocational Institute of Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

   

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

   

  ข้อมูลพื้นฐาน

 


ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

คลิกดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศวิทยาลัย เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดโปรดคลิก 

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย........
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลหัวหน้างานตามแผนภูมิบริหารฯ

 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย ดูที่นี่

นายธีรชัย อินนวล
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ข้อมูลแผนของวิทยาลัย   ไปหน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

     เว็บไซต์ของ สอศ 
www.vec.go.th

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม)   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วษท.พัทลุง  คลิกที่นี่   


www.v-cop.go.th

ผลงานของวิทยาลัย   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - 2564    

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 ดาวน์โหลดเอกสาร ID Plan หรือ คู่มือฯ แบบฟอร์ม PLC  คลิกที่นี่                                     

อกท. หน่วยพัทลุง

   ดูรายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562        
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ                                                       อ่านข่าวย้อนหลัง                                                        
งานฟาร์มวิทยาลัย

เรื่อง ...น่าสนใจ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

  การกำจัดหอยเชอรี่ด้วยกลอย โดยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง       

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

 งานวิจัยการรวบรวมพันธุ์และศึกษา ฯ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทย โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์   

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

    รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2558 โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์

านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

  าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ (ดูต่อ)  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

 

One College One Product 

 

วิชา บัญชีฟาร์ม รหัสวิชา 3506 - 2108 โดย ครูสุวลี กุลฑล   

 

ความร่วมมือ

   วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี   วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

 

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่หรือรูป

   
บริการครูและนักศึกษา      

าวน์โหลด แบบฟอร์ม ปฏิทิน อื่นๆ

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

 
         
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา   ปีการศึกษา 2561 - 2562    
 


    ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
        16 กรกฎาคม 2562

   
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"
ดำเนินรายการโดย
 
ครูคณิศร์ เกตุมณี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุ
 


    ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562      
        15 กรกฎาคม 2562

   
ออกอากาศโดย
สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชน
เทศบาลเมืองลุง
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น. 
 


    กิจกรรม เดิน-วิ่ง ทดสอบสมรรถภาพนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 42
        13 กรกฎาคม 2562

   
และ ทางวิทยุแห่งประเทศไทย
FM. 98 MHz 
ทุกวันจันทร์
เวลา 14.00 - 15.00 น.
 


    ต้อนรับผู้อำนวยการ ธีรชัย อินนวล  
        8 กรกฎาคม 2562

   
 


    กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2562 
        28 มิถุนายน 2562 (ทำกิจกรรม)

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   

 

 


    กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562 
        26 มิถุนายน 2562

   
   


    อาชีวะเกมส์จังหวัดพัทลุง 
        21 มิถุนายน 2562

   
   


    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และฝึกประสบการณ์อาชีพ ปริญญาตรี
        17 มิถุนายน 2562

   
   


    การประชุมสมัยสำมัญ สมาชิก อกท. หน่วยพัทลุง ครั้งที่ 1
        1
3 มิถุนายน 2562

   
   


    พิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาคและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
        13 มิถุนายน 2562  

   
   


    รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
        5 มิถุนายน 2562

   
   


    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  
        3 มิถุนายน 2562

      

   
   


    กิจกรรมวันวิสาขบูชา (18 พฤษภาคม 2562)   
        17 พฤษภาคม 2562

   
   


    ค่ายคุณธรรมนำความรู้ ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 

        8 - 10 พฤษภาคม 2562

   
   


    ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
        8 พฤษภาคม 2562

 

   
   


    ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  
        7 พฤษภาคม 2562

   
   


   
    พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
        6 พฤษภาคม 2562

   
   


    พิธีเปิดและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ   
    เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
        1 พฤษภาคม 2562

   
   


    พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
        21 มีนาคม 2562 

   
   


    วันปัจฉิมนิเทศ 
        19 มีนาคม 2562

   
   


    อบรม“เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นประยุกต์”  
       
12 - 14 มีนาคม 2562

   
   


    พิธีถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"  
        2 มีนาคม 2562 

   
   


    กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล
        26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

   
   


    การแข่งขันฟุตบอลสนามเล็กต้านยาเสพติด  
        28 - 31 มกราคม 2562

   
    


    การประชุมผู้ปกครองฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
        9 มกราคม 2562

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด (ต่อ)
 

 

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้