One College One Product
   
ข้าวสังข์หยดพัทลุง  
   

อ่านเรื่องของข้าวสังข์หยด โปรดคลิก
 

ราคาจำหน่าย  ข้าวซ้อมมือบรรจุถุง     1 กิโลกรัม ถุงละ 50  บาท                          ข้าวกล้องบรรจุถุง       1 กิโลกรัม ถุงละ 60 บาท
                        ข้าวกล้องงอกบรรจุถุง  1 กิโลกรัม ถุงละ 100 บาท                          สนใจผลิตภัณฑ์โปรดติดต่อวิทยาลัย
  
กระบวนการผลิต
โดยครูและนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง