ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2560

    ร่วมขบวนพาเหรดพิธีเปิดงานกรีฑาจังหวัดพัทลุง 2560
        5 สิงหาคม 2560

    นิเทศติดตามและให้คะแนนฟาร์มมาตรฐานครั้งที่ 2  
        1 สิงหาคม 2560

    เปิดตลาดมินิเกษตร (อย่างเป็นทางการ)  
        26 กรกฎาคม 2560

    อบรมการเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด  
        15 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2560

    โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand  4.0  
        1 - 31 กรกฏาคม 2560

    เปิดตลาดมินิเกษตรแฟร์ (ซ้อมใหญ่)   
        12 กรกฎาคม 2560

    ร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต 
        12 กรกฎาคม 2560

    กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาฬหบูชา
        8 กรกฏาคม 2560

    กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 
        5 กรกฏาคม 2560

    อบรมการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กฯ (Fix it)  
        1 - 2 กรกฎาคม 2560

    นิเทศติดตามและให้คะแนนฟาร์มมาตรฐานครั้งที่ 1 
        26 มิถุนายน 2560

    อบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา
        21 มิถุนายน 2560

    ประชุม "ตลาดมินิเกษตรแฟร์"
        21 มิถุนายน 2560

    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
        14 มิถุนายน 2560

    ประชุมสมัยสามัญ สมาชิก อกท.หน่วยพัทลุง ครั้งที่ 1
        8 มิถุนายน 2560

    พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
        8 มิถุนายน 2560

    ตลาดนัดมินิเกษตรแฟร์ ชิม อิ่ม มื้อเที่ยง ครั้งที่ 3
        7 มิถุนายน 2560

    เดิน - วิ่งทดสอบสมรรถภาพ ปีการศึกษา 2560
        3 มิถุนายน 2560

    เข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้ ฯ  
        1 - 2 มิถุนายน 2560

    เข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม
        1 - 2 มิถุนายน 2560

    กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทุกวัน 11.00 - 11.50 น.
        (22 - 26 พฤษภาคม 2560)

    นิเทศโครงการเกษตรเพื่อชีวิต ประจำปี 2560 
        16 พฤษภาคม 2560

    เปิดเรียนวันแรก 16 พฤษภาคม 2560
        16 พฤษภาคม 2560

    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
        11 พฤษภาคม 2560

    ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
        9 พฤษภาคม 2560

    รับมอบกวาง
        2 พฤษภาคม 2560
ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

    วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช    
    และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
        6 เมษายน 2560

    พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
        16 มีนาคม 2559

    เปิดบ้านสถานศึกษา Excellent  Model  School 
       
24 กุมภาพันธ์ 2560

    ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
        23 กุมภาพันธ์ 2560

    ประชุมหาแนวทางจัดตั้งตลาด "มินิเกษตรแฟร์"  (ครั้งที่ 3)
        22 กุมภาพันธ์ 2560
   
    อบรมภาษาอังกฤษนักเรียนนักศึกษา

        22 กุมภาพันธ์ 2560

    ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุไหม่  
        22 กุมภาพันธ์ 2560

    กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559
        21 - 23 กุมภาพันธ์ 2560

    ประชุมระดมแนวคิดจัดตั้งตลาด "มินิเกษตรแฟร์" (ครั้งที่ 2)
        15 กุมภาพันธ์ 2560

    คุยนอกรอบหาแนวทางจัดตั้งตลาด "มินิเกษตรแฟร์" 
        30 มกราคม 2560

    การประชุมปฏิบัติการฯ  พัทลุงโมเดล  
        27 มกราคม 2560

    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559
        18 มกราคม 2560

    กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ฯ  
       
28 ธันวาคม 2559

    การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2559
       
1 ธันวาคม 2559

    “งานรวมพลังแห่งความภักดี กระทรวงศึกษาธิการ”   
        22 พฤศจิกายน 2559

    "ทำความดีเพื่อพ่อ"
     ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix  It Center)
        14 - 18 พฤศจิกายน 2559

    รองผู้อำนวยการย้าย  
        14 พฤศจิกายน 2559

    “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  
       
14 พฤศจิกายน 2559

    กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
       
9 พฤศจิกายน 2559

    กิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ" 
       7 พฤศจิกายน 2559

    การพัฒนาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ
       
7 พฤศจิกายน 2559
 
    จัดอบรม จัดทำริบบิ้นสีดำและแจกจ่าย
        28 ตุลาคม 2559

    วันปิยมหาราช 2559 
        23 ตุลาคม 2559

   

    กิจกรรมค่ายข้าวภาคใต้ ปี 2559   
        16 - 23 ตุลาคม 2559
 


    เสวนาหาแนวทางพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
       
13 ตุลาคม 2559

    ลงนามความร่วมมือกับสวนสัตว์สงขลา  
        4 ตุลาคม 2559

 งานวันสารทเดือนสิบ ครั้งที่ 18 ณ วัดบ้านสวน 
        1 ตุลาคม 2559


    งานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการ
        30 กันยายน 2559


    อบรมแปรรูปข้าวสังข์หยด  
        23 กันยายน 2559
   
    ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี  
       
21 - 22, 28 กันยายน 2559

    การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี   
        20 กันยายน 2559

    การประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย หน่วยพัทลุง  
        12 กันยายน 2559

    English Camp for ASEAN 2016   
        10 - 11 กันยายน 2559

    เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 12 ปี 2559
        8 - 9 กันยายน 2559

    การมอบรางวัลการประกวดฟาร์มมาตรฐาน ประจำปี 2559
        30 สิงหาคม 2559

    ชนะที่ 1 ทุ่มน้ำหนักหญิง "สงขลาเกมส์"   
        28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559

    กิจกรรมเดิน-วิ่งนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 39 
        20 สิงหาคม 2559

    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร 
        12 สิงหาคม 2559

    พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
    พระบรมราชินีนาถ

        10 สิงหาคม 2559

   ร่วมขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกีฬาฯ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 67
        5 สิงหาคม 2559

    อบรมการทำแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
        29 - 30 กรกฎาคม 2559

    พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ 
        28 กรกฏาคม 2559

    ทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา
        19 กรกฎาคม 2559

    อบรม คอศ.3 - คอศ.7 เทคโนโลยีบัณฑิต
       16 - 17 กรกฎาคม 2559

    กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559
        13 กรกฎาคม 2559

    แข่งขันฟุตซอล 2559  
        13 กรกฏาคม 2559

    อบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา MEP    
        10 กรกฏาคม 2559

    ทีมงาน มกอช. และคณะผู้สื่อข่าว มาทำข่าว ฯ  
        29 มิถุนายน 2559


พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
9 มิถุนายน 2559


พิธีเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท. ปีการศึกษา 2559
9 มิถุนายน 2559

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
1 มิถุนายน 2559       

วันฉัตรมงคล
5 พฤษภาคม 2559
ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558


    พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันจักรี   
        6 เมษายน 2559

 

  
    งานวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
        2 เมษายน 2559

    พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 3   
        31 มีนาคม 2559

    อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะฯ  
        30 - 31 มีนาคม 2559

    ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักการวิจัยสู่แนวปฏิบัติ  
   
      28 - 29 มีนาคม 2559

  

    Fix it เรื่อง งานซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ฯ  
        24 - 25 มีนาคม 2559


    พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
        17 มีนาคม 2559


    ทีมงานประชาสัมพันธ์ .สอศ. และ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ ยี่ยมชมกิจกรรมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
        11 กุมภาพันธ์ 2559


    ประเมินความพร้อมเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีฯ   
        4 กุมภาพันธ์ 2559

    ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ อกท. ภาคใต้   
        28 - 30 มกราคม 2559


    ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  
    2559
ครั้งที่สอง  
        27 มกราคม 2559


    ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
        13 มกราคม 2559


    ประเมินชีววิถีระดับชาติ   
        5 ธันวาคม 2558


   พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ           4 ธันวาคม 2558


    การประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 37   
        23 - 27 พฤศจิกายน 2558

    บันทึกเสียงอาเศียรวาทถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558         17 พฤศจิกายน 2558


    ฝึกอบรมยาเสพติดและอบายมุขอื่นฯ
    โรงเรียนสีขาว
 
        4 พฤศจิกายน 2558


    พิธีสมโภชกฐินสามัคคีและทอดกฐินวัดสมหวัง   
        30 - 31 ตุลาคม 2558


    ฝึกอบรม "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน"
    รุ่นที่ 2
 
        23 - 25 ตุลาคม 2558


   ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช   
        23 ตุลาคม 2558


    กิจกรรมลงแขกดำนำ   
        21 ตุลาคม 2558


    การประชุมภาคี 4 ฝ่าย   
        16 ตุลาคม 2558


    กิจกรรมค่ายข้าวภาคใต้ ประจำปี 2558  
       
11 - 18 ตุลาคม 2558


    พิธีเปิดค่ายข้าวภาคใต้ ประจำปี 2558   
        13 ตุลาคม 2558


    ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ครั้งที่ 17  
        12 ตุลาคม 2558


    มุทิตาจิต ผู้เกษียณ และอำลาชีวิตราชการ 2558  
        30 กันยายน 2558


    การประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตร ป.ตรี      
    เทคโนโลยีการผลิตพืช
 
        18 กันยายน 2558


    งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ     
        17 กันยายน 2558


    ประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับภาค
    ภาคใต้ งปม.2558
 
        17 - 18 กันยายน 2558


    พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้า
   
เกษตรฯ
 
        10 - 11 กันยายน 2558


    การประชุม อกท. หน่วยพัทลุง   
        8 กันยายน 2558


    บริการวิชาการ "คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่"    
        21 - 30 สิงหาคม 2558


    ฝึกอาชีพ 108 อาชีพ    
        19 สิงหาคม 2558


    การตรวจประเมินฟาร์มของนักศึกษา รอบตัดสิน  
        12 สิงหาคม 2558


    ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   
        11 สิงหาคม 2558


    ประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาโดยต้นสังกัด   
        10 - 11 สิงหาคม 2558


    เดินพาเหรดพิธีเปิดกีฬากรีฑา นักเรียน
    ปี 2558
   
        5 สิงหาคม 2558


   อบรมเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดโดยศูนย์บ่มเพาะฯ  
        3 - 13 สิงหาคม 2558


    ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค ปี 2558   
        3 - 5 สิงหาคม 2558

    กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องเทศกาลเข้าพรรษา 2558 
        30 กรกฏาคม 2558

    การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน 2558   
        28 - 29 กรกฏาคม2558

    พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
        28 กรกฏาคม 2558

    กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วัดบ้านสวน
        27 กรกฏาคม 2558

    ประชุมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
        22 - 23 กรกฎาคม 2558

    การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงาน/นวัตกรรมเป็นเลิศ
        21-22 กรกฎาคม 2558

    ประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
        20 กรกฎาคม 2558
   
   
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
        11 กรกฎาคม 2558

    English Camp ประจำปีการศึกษา 2558 
        8 - 10 กรกฎาคม 2558

    การอบรมและพัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนฯ   
        27 มิถุนายน 2558

    ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2558   
        23 มิถุนายน 2558

    วษท.นครศรีธรรมราชและอบจ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน 
        16 มิถุนายน 2558

    ดินวิ่งทดสอบสมรรถภาพนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 38  
        13 มิถุนายน 2558

    พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 
        11 มิถุนายน 2558

    พิธีเปิดหน่วย อกท. หน่วยพัทลุง 
        11 มิถุนายน 2558

    ประกาศความสำเร็จของนักกีฬาทุ่มน้ำหนัก 
        8 มิถุนายน 2558

    อกท. รวมพลังสร้างชาติ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
       1 - 5 มิถุนายน 2558

    กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
1 มิถุนายน 2558
   
        29 พฤษภาคม 2558

ผู้อำนวยการรับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ v-cop
29 พฤษภาคม 2559

    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา
ภาคเรียน 1/2558
 
 
        27 พฤษภาคม 2558

    สรรพสามิตสานสัมพันธ์ ฯ
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
  
        27 พฤษภาคม 2558

    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558  
        8 พฤษภาคม 2558
 
    ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558  
        12 - 14 พฤษภาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557
 
    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558     
        11 เมษายน 2558

    วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ  
        6 เมษายน 2558

    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
        2 เมษายน 2558

    วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
       
31 มีนาคม 2558

    ฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้  
        24 - 26 มีนาคม 2558
 
    พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2557

       19 มีนาคม 2558

    วันท้องถิ่นไทย จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2558   
        18 มีนาคม 2558

    กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557  
        17 มีนาคม 2558

    เปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มไทรงาม
       
12 มีนาคม 2558

    กิจกรรมวันมาฆบูชา     
        4 มีนาคม 2558

    กิจกรรม "OPEN HOUSE"  ปีการศึกษา 2557
        4 กุมภาพันธ์ 2558

    กิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะฯ  อกท.  
       
28 - 30 มกราคม 2558

    ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2557
        21 มกราคม 2558

    ร่วมประชุมระบบประปาบาดาลและรับมอบฯ  
        19 มกราคม 2558

    ผู้อำนวยการเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558
        6 - 8 มกราคม 2558

    การประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ครั้งที่ 36 
        8 - 12 ธันวาคม 2557

    ประเมินโครงการชีววิถีระดับชาติ ประจำปี 2557
        8 ธันวาคม 2557

    พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ร.ร. พัทลุงพิทยาคม
        5 ธันวาคม 2557

    พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุม วษท.พัทลุง
        2 ธันวาคม 2557

    ประกวดสุดยอดนวัตกรรม ระดับ อศจ.พัทลุง  
        21 พฤศจิกายน 2557

    ประเมินโครงการชีววิถีฯ ระดับภาค 2557    
         18 พฤศจิกายน 2557

 

    ส่งตัวนักศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี   
        12 พฤศจิกายน 2557

   
    เปิดร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร 
        10 ตุลาคม 2557

  

    วางพวงมาลาวันสวรรคตรัชกาลที่ 4  
       
1 ตุลาคม 2557

 

    นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2556
        30 กันยายน 2557


    อบรมแผนพัฒนาหลักสูตร ฯ 
        24 กันยายน 2557

 


    ศึกษาดูงานและทำความร่วมมือประเทศมาเลเซีย
        19 - 21 กันยายน 2557

    การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะฯ 
       
19 - 20 กันยายน 2557

   

    ผู้อำนวยการรับมอบโล่รางวัลฯ 
        12 กันยายน 2557
 

 

    การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ          12 กันยายน 2557 


    กิจกรรม "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง"    
        11 กันยายน 2557


กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในสถานศึกษา
       
10 กันยายน 2557


    ประชุมวิชาการ อกท.หน่วยพัทลุง  
        19 - 20 สิงหาคม 2557


    การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
    ก.ศึกษาธิการ

       
18 สิงหาคม 2557


    อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครูที่ปรึกษา 
        13 สิงหาคม 2557


    วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี 
        12 สิงหาคม 2557เดินวิ่งทดสอบสมรรถภาพนักเรียนนักศึกษา 2557
        9 สิงหาคม 2557

 

องคมนตรีเยี่ยมชมการให้บริการของ Fix It Center
        8 สิงหาคม 2557

 

เดินพาเหรดงานกรีฑาจังหวัดพัทลุง 2557  
        
5 สิงหาคม 2557

 

สร้างความปรองดองฯ โดยใช้มิติทางศาสนา 
       
1 สิงหาคม 2557


    พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาชีพฯ
        31 กรกฏาคม 2557

 

พิธีลงนามความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
        30 กรกฏาคม 2557

 

ให้ความรู้เรื่องอีเอ็ม ณ โรงเรียนบ้านเกาะทองสม
       
25 กรกฏาคม 2557

 

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2557 
       
23 - 24 กรกฏาคม 2557

 
    โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค
       
22 - 25 กรกฏาคม 2557

    การประเมินผล เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบฯ  
       
18 กรกฎาคม 2557
  
    กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
        11 กรกฏาคม 2557

    กิจกรรมแห่เทียนพรรษา    
        9 กรกฏาคม 2557

    แข่งขันกีฬาคัดเลือกตัวแทน อศจ.พัทลุง  
        4 กรกฎาคม 2557

    กิจกรรม Fix It Center           
       28 - 29 มิ.ย. และ 3 ก.ค. 2557

    ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ.
        26 มิถุนายน 2557

    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557       
        12 มิถุนายน 2557

    กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล ปีการศึกษา 2557 
        2 - 25 มิถุนายน 2557


    ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม อกท. 
        2 - 6 มิถุนายน 2557

 


    การอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน   
        29 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2557

 


    อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณภาพ อกท. หน่วยพัทลุง
       
29 - 30 พฤษภาคม 2557

    ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 
        28 พฤษภาคม 2557

    ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 
        26 พฤษภาคม 2557
 
    การฝึกหลักสูตรหน่วยเฝ้าตรวจระยะไกล   
       23 - 25 พฤษภาคม 2557

 
    เข้าค่ายภาษาอังกฤษ         
        22 - 23 พฤษภาคม 2557

 
    เข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้  
        21 พฤษภาคม 2557


    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 
        14 พฤษภาคม 2557


    วันฉัตรมงคล                 
       
5 พฤษภาคม 2557

ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2556

 
   


    ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย      
       
25 - 27 เมษายน 2557


    วันจักรี        
        6 เมษายน 2557

 
    พิธีมอบประกาศนียบัตร         
          19 มีนาคม 2557

   
    ปัจฉิมนิเทศ                      
        10 มีนาคม 2557

 
    ความร่วมมืออนุเคราะห์จาก อบจ.พัทลุง 
        6 - 7 มีนาคม 2557


    โรงเรียนเรวดีศึกษาดูงาน วษท.พัทลุง    
        20 กุมภาพันธ์ 2557

 

    การประชุมวิชาการระดับชาติ (อกท.)  ครั้งที่ 35
        15 - 19 กุมภาพันธ์ 2557

 

    แนะแนวการศึกษาต่อ "Open House"      
        11
กุมภาพันธ์ 2557

 

 
    กิจกรรมค่ายฝึกทักษะวิชาชีพ                  
         27 - 29 มกราคม 2557

  
    เปิดโลกการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  
        22 - 24 มกราคม 2557

   
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอาหารกลางวันฯ ระดับชาติ 

       
20-21 มกราคม 2557

 
    วันครู                                                    
        16 มกราคม 2557


    กิจกรรมวันเด็ก จังหวัดพัทลุง                      
        11 มกราคม 2557

   
   
กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2557                 
        27 ธันวาคม 2556

   
    กิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ                     
       27 ธันวาคม 2556

   
    เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอาหารกลางวันฯ   
       
24 - 25 ธันวาคม 2556

    การประเมินโครงการชีววิถีฯ ระดับชาติ 2556  
        19 ธันวาคม 2556

 

    การนำเสนอนิทรรศการ ทรัพยากรไทยฯ       
        16 - 27 ธันวาคม 2556

 

   
    การประเมินนักศึกษาและวิทยาลัยรางวัลพระราชทาน
        16 ธันวาคม 2556
   
    การประเมินโครงการชีววิถีฯ ระดับภาค 2556 
        6 ธันวาคม 2556


    พิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช   
       
5 ธันวาคม 2556

 

   
    อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 35 
        25 - 29 พฤศจิกายน 2556
   
    ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. 
        18 - 19 พฤศจิกายน 2556
 
    พระบิดาแห่งฝนหลวงไทย               
14 พฤศจิกายน 2556
   
    ประชุมแก้ปัญหานักศึกษาออกกลางคัน  
        5 พฤศจิกายน 2556
   
  ผลการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมฯ  
   
    วันปิยะมหาราช                
        23 ตุลาคม 2556
   
    ค่ายข้าวภาคใต้         
        13 - 20 ตุลาคม 2556
   
    ประเพณีวันสารทเดือนสิบ    
        4 ตุลาคม 2556
   
    มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ       
        30 กันยายน 2556
   
    อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2556  
        23 - 25 กันยายน 2556
 
    การประกวดสถานศึกษา นักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมฯ 
          25 กันยายน 2556

    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
    ระหว่าง วษท.พัทลุง กับ อบจ.พัทลุง

        12 กันยายน 2556

    คณะกรรมการประเมินโครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่น
   
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556  
       
11 กันยายน 2556

   
การประชุมวิชาการ อกท. หน่วย พัทลุง 
        29 - 30 สิงหาคม 2556

 อบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาฝึกงานในต่างประเทศ  
        26 - 28 สิงหาคม 2556
          11 - 13 กันยายน 2556

   
    ทอดผ้าป่าสามัคคี "40 ปี เกษตรควนกุฎ"              
       11 สิงหาคม 2556
   
   
    ถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
       
9 สิงหาคม 2556
   
    ค่ายภาษาอังกฤษสร้างเสริมความรู้สู่อาเซียน    
        6 - 7 สิงหาคม 2556
 
    พาเหรดงานกรีฑาพัทลุง ครั้งที่ 64         
       
5 สิงหาคม 2556

    "ทักษะเทคโนโลยีการเกษตรบนความหลากหลายฯ " 
      
 31 กรกฏาคม 2556

    การแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2556    
        26 - 27 กรกฎาคม 2556
  
    การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ๋ 
    ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556
      24 - 26 กรกฏาคม 2556

   ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา  
    
      22 กรกฏาคม 2556
 
   
   ถวายเทียนพรรษา-ฟังธรรม     

        17 กรกฎาคม 2556
 
    การประชุมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน  
       12 กรกฎาคม 2556
                      
   
     การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23 ระดับ อศจ.
         9 กรกฏาคม 2556


   อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล      
      
3 - 5 กรกฎาคม 2556


    อบรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อม  
    ในการเป็นผู้ประกอบการ

       
1 - 2 กรกฎาคม 2556

                    
    ผลการแข่งขันอาชีวเกมส์ ภาคใต้ ครั้งที่ 11
        
         25 มิถุนายน -  1 กรกฏาคม 2556
 
     ผลการประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา 
     
24 - 25 มิถุนายน 2556

    การติดตามประเมินผลโครงการสร้างเสริมคุณภาพ    
    สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
     
21 มิถุนายน 2556

    านสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ    
    และงานประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี ๒๕๕๖

      14 - 23 มิถุนายน 2556
 
    ฝึกอบรมพัฒนายกระดับช่างชุมชนและนักศึกษา    
      10 -11 มิถุนายน 2556 (Fix it)

   มอบรางวัลฟุตซอลชั้นปี ปีการศึกษา 2556
 
       20 มิถุนายน 2556
  

  
  
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556      
       13 มิถุนายน 2556
 


   
พิธีมอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู          
       13 มิถุนายน 2556


    วษท. พัทลุง เข้าร่วมการแข่งขัน "อาชีวเกมส์" ครั้งที่ 11
 

   
     กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2556      
      
22 พฤษภาคม 2556


    ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่
    ปีการศึกษา 2556
  
        9 พฤษภาคม 2556


ประเมินศูนย่บ่มเพาะแบบบูรณาการสหวิชาชีพ         
        7 พฤษภาคม 2556
ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2555


    อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ 3 ปี   
       
29 - 30 มีนาคม 2556

 
   
ต้อนรับรองผู้อำนวยการ                               
       
18 มีนาคม 2556 


  
    ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555       
     
4 มีนาคม 2556

   
   

    งานเปิดโลกการศึกษาอาชีวเกษตร
    
               13 กุมภาพันธ์ 2556

   
    อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรี
        6 - 10 กุมภาพันธ์ 2556

 
   ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555
      
4 กุมภาพันธ์ 2556


ทำข่าวประชาสัมพันธ์โดยสถานีโทรทัศน์พัทลุง
แชลแนล
  
       1 กุมภาพันธ์ 2556

   เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระดับชาติ ประจำปี 2555    

         21 - 22 มกราคม 2556 ร้อยเอ็ด

 

   กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2556 


   มอบเกียรติบัตร KM ที่โรงเรียนบ้านเตง             
      8 มกราคม 2556
 
    คารวะขอพรและแสดงความยินดี                      
      7 มกราคม 2556
    มอบเกียรติบัตรโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน   
 
   และอบรมความรู้สารชีวภาพ EM  
     
 4 มกราคม 2556


    กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2556              
            28 ธันวาคม 2555


   ฝึกอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2555 
       28 ธันวาคม 2555

    
   กิจกรรม KM โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน 
       25 - 26 ธันวาคม 2555


    ตรวจประเมินโครงการชีววิถีฯ ระดับชาติ            
      14 - 15 ธันวาคม 2555

 
    เลือกตั้งนายก อกท.หน่วยพัทลุง   
      12 ธันวาคม 2555

 
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา                           
            12 ธันวาคม 2555


 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          
     เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
         5 ธันวาคม 2555


   พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง                    
       
4 ธันวาคม 2555

       
 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง         ของแผ่นดิน
           3 ธันวาคม 2555


     การประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34
      วษท.กระบี่

     
19 - 23 พฤศจิกายน 2555

   
    ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาเมืองเก่า
          
10 พฤศจิกายน 2555


      ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it Center)                        
            ปีงบประมาณ 2555

  
   
ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิก อกท.ระดบภาค ภาคใต้             30 ตุลาคม 2555

   
    ตรวจประเมินการดำเนินกิจกรรมของสมาชิก อกท.          
 
           
26 ตุลาคม 2555


      การประเมินการจัดการศึกษา                       
            24 ตุลาคม 2555

     
      วันปิยมหาราช                                           
         23 ตุลาคม 2555


     ประเพณีวันสารทเดือนสิบ                  

             15 ตุลาคม 2555


     งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ                                

       28 กันยายน 2555


    อบรมคอมพิวเตอร์
e-book forWeb              
         
26 - 27 กันยายน 2555


    เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 8            
               19 -21 กันยายน 2555


ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ภาคใต้และ   
มุทิตาจิต  
        14 กันยายน 2555

 
   อบรมการเขียนแผนธุรกิจและบ่มเพาะวิชาชีพ                      

     13 กันยายน 2555

   
 รับมอบทุนการศึกษาของศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 34
     
12 กันยายน 2555

    
    ทัศนศึกษานักศึกษา ปวช.1                                       

        10 กันยายน 2555


กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา
       
สิงหาคม - กันยายน 2555

 
   การประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย
       30 - 31 สิงหาคม 2555

     
   กิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                              24 - 26 สิงหาคม 2555

                       
 อบรม
PBL:Progject Based Learning กลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ 
   
17 - 19 สิงหาคม 2555

   
   ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ   
         
     
15 - 19 สิงหาคม 2555

    พิธีวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล             
     และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
     พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

   
80 พรรษา 12 สิงหาคม 255
5

   
 เดินวิ่งทดสอบสมรรถภาพ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา            11 สิงหาคม 2555

    
    นักศึกษา วษท.พัทลุง รับทุนป่อเต็กตึ๊ง                        
 
       9 สิงหาคม 2555


นักศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียน ระดับประเทศ                                    
        7 - 9 สิงหาคม 2555         

 
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา              
     2 สิงหาคม 2555


กิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติ                  
1 สิงหาคม 2555 ณ วัดบ้านสวน


    โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง

     
9 - 13 กรกฏาคม 2555

     
   อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาผู้นำตามรรมชาติ"                      9 - 10 กรกฎาคม 2555


   
"รัฐสภาของเราสัญจร" ครั้งที่ 3                                   
       
27 มิถุนายน 2555

      
     วันต่อต้านยาเสพติด                           
    
26 มิถุนายน 2555

            
 การติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 12 ประเด็น โดย สตอ. สอศ.
            15 มิถุนายน 2555


     พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555                                                
           7 มิถุนายน 2555


     ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น  
           มีนาคม 2555

      
  เสวนา "สมัชชาสร้างสุขคนเมืองลุง"                                     
             31 พฤษภาคม 2555

     
      ฉลอง "พุทธชยันตี" 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า      
 
             30 พฤษภาคม 2555


  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายฯ “พัฒนาศักยภาพใส่ใจ  สังคม”
          เพื่อประเทศชาติยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7
–
18 พฤษภาคม 2555

      
        ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
                                             
             16 พฤษภาคม 2555

 

       การประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2555                            
        "การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ใต้ร่มพระบารมี"
               10 - 11 พฤษภาคม 2555

     
        พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
"๑ ช่วย ๙"    
               11 พฤษภาคม 2555

        ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม                           
                 นักศึกษาใหม่ 2555
                10 - 11 พฤษภาคม 2555

      ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา                                   
          4 พฤษภาคม 2555 

ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2554
   กิจกรรมทำบุญครบรอบ 39 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี     พัทลุง           
30 มีนาคม 2555
   
    อบรม การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน      
        28 - 29 มีนาคม 2555

   
     อบรมการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์        
        
  20 - 22 มีนาคม 2555

      พิธีรับประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2554     
         16 มีนาคม 2555

 
   งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 4  
        9 - 13 มีนาคม 2555

   
   
     กิจกรรมพัฒนาสวนยางของวิทยาลัย      
      
    9 มีนาคม 2555


   
   อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 33 กระบี่
       
       11 - 15 กุมภาพันธ์ 2555

    
    
  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ       
       
 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2555


        ออกรายการวิทยุ อสมท. เพื่อประชาชน    
       
       8 กุมภาพันธ์ 2555


    
    กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ    
           6 กุมภาพันธ์ 2555


     การประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   
                          ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2554 

    
   
      กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
            28 ธันวาคม 2554

          มอบเกียรติบัตรนักศึกษา อกท.
            7 ธันวาคม 2554

         งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
        เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
            5 ธันวาคม 2554

         เดินวิ่งทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา ครั้งที่ 33
          เพื่อเฉลิมฉลอง 84 พรรษา มหาราชา
           
   3 ธันวาคม 2554

  
    วษท. พัทลุงร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง
            30 พฤศจิกายน 2554
   
     กิจกรรม อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่
33           

21 - 25 พฤศจิกายน 2554   
   
   
คณะครู วษท.สงขลา ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพสถานศึกษา
            2  พฤศจิกายน 2554
   การตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
             ระดับภาค 2554
    พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
              23 ตุลาคม 2554
    ประชุมรับทราบนโยบายจาก รมช. กระทรวงศึกษาธิการ
            7 ตุลาคม 2554

     วันสารทเดือนสิบ วัดบ้านสวน
             กันยายน 2554

   รับรางวัล "สุดยอดนักเรียนที่มีความกตัญญูต่อแม่ดีเด่น"
          จังหวัดพัทลุง 2554
    ทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดแจ้ง พัทลุง
          25 กันยายน 2554
    เดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
          25 กันยายน 2554
ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ผอ. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
         21 กันยายน 2554

            
    งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง  
         16 - 18 กันยายน 2554


    ประชุมโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน
               2  กันยายน 2554

   การประชุมวิชาการ อกท.หน่วย
           1 - 2 กันยายน 2554

 

   การแข่งขันกีฬาเปตองคัดเลือกตัวแทนอาชีวะ
           26 สิงหาคม 2554

    เลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการ
           25 สิงหาคม 2554

 

    การประเมินคุณภาพภายนอก (อบสาม)  โดย สมศ.
          22 - 24 สิงหาคม 2554

 

   
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  12 สิงหาคม 2554

    
กิจกรรม
Big Cleaning Day
           25 - 26 กรกฏาคม


พระพิรุณเกมส์
           20 - 22 กรกฏาคม 2554

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา
          15 ก.ค. 2554

         กิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษา
                13 ก.ค. 2554

            กิจกรรมวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
                    11 ก.ค. 2554

 
     
กิจกรรมปลูกต้นไม้
            6 ก.ค. 2554


            กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
                      26 มิ.ย. 2554  

     
        
กิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการ

นาย
วิกรม พงศ์จันทรเสถียร
 23 มิ.ย. 2554

                                
           

พิธีไหว้ครู  ประชุมผู้ปกครอง
             ประจำปีการศึกษา 2554
                  9 มิถุนายน 2554

รองเลขาธิการ วิมล จำนงบุตร ตรวจเยี่ยมวิทยาลัย
 
9 มิถุนายน 2554

              
         ารตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด สอศ.
                      
                        1 - 3 มิถุนายน 2554

              
ารตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด สอศ
 1 - 3 มิถุนายน 2554


            กิจกรรม "เยาวชนคนรักชาติ"   
                
                 
3 - 5   มิถุนายน 2554 

   ทัศนศึกษาดูงาน จ. นครปฐม
 
19 พฤษภาคม 2554
การประชุมโครงการ “การปฏิรูปการเรียนการสอนอาชีวะเกษตร
 ให้สอด
คล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง”  
 
18 พฤษภาคม 2554