โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน"
      

29 มิถุนายน 2559
                        ทีมงาน มกอช.และคณะผู้สื่อข่าว (หลายช่องหลายสำนัก) มาทำข่าวและสัมภาษณืผู้อำนวยการ นักศึกษาและครูที่ปรึกษาโครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน"

  ภาพโดย : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ