ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการทางด้านการเกษตรในประเทศมาเลเซีย
และทัศนศึกษา
10 - 13 กันยายน 2560
  ถ่ายภาพ : ครูมลฑา กุลฑล  ปรับแต่ง : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง โดยผู้อำนวยการวิกรม พงศ์จันทรเสถียร ได้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการทางด้านการเกษตรในประเทศมาเลเซีย 3 แห่ง ดังนี้
1)  Sunlight Flowers Farm Sdn. Bhd., Cameron Highlands, Pahang Darul Makmur, Malaysia
2) CK NURSERY Orchid Deluxe Park, Cameron Highlands, Malaysia
3) OUF Nursery Farm  SB7, Main Road, 39200, Bertam Valley, Cameron Highlands,  Malaysia

พร้อมทั้งได้เดินทางไปทัศนศึกษายังประเทศมาเลเซีย โดยคณะเดินทางประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

   
ทำความร่วมมือกับบริษัท
Sunlight Flowers Farm Sdn. Bhd., Cameron Highlands,
Pahang Darul Makmur, Malaysia
 
 
 
 
 
 
ทำความร่วมมือกับบริษัท
CK NURSERY
Orchid Deluxe Park, Cameron Highlands, Malaysia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทัศนศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย