ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคล
12 สิงหาคม 2560
   

12 สิงหาคม 2560  ผู้อำนวยการวิกรม พงศ์จันทรเสถียร นำผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ร่วมแสดงความจงรักภักดี
 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่
9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85
 
พรรษา 12 สิงหาคม 2560  โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี  

   
  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ