แห่หมรับ วันสารทเดือนสิบ
20 กันยายน 2560
  ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

20 กันยายน 2560 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง แห่หมรับ วันสารทเดือนสิบ ณ วัดบ้านสวน