งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
  ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (เบญจวรรณ ชูสิริ)

29 กันยายน 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงจัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย
1) นายอุทิศ โพธิ์ทอง 2) นางพรเพ็ญ ชาติกุล 3) นายสมพร ดำยศ และ 4) นายบุญฤทธิ์ ชูภักดี

   
   
   
   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด โปรดคลิกที่ลิงก์ (ภาพเก็บอยู่ใน Photo Google)
   
ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงแสดงมุทตาจิต ตอนที่ 1
   
ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต ตอนที่ 2
   
ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต ตอนที่ 3