ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

12 ธันวาคม 2560 ตัวแทนจากบริษัท เบทาโกร (ภาคใต้) จำกัด นายสุรเชษฐ์ ทองบุญล้อม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคใต้ ได้เดินทางมามอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทวิภาคี หลักสูตร ปศุสัตว์ รุ่น 5 พิธีเปิดมีผู้อำนวยการวิกรม พงศ์จันทรเสถียร รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ดร.สมพร
ดำยศ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยและจากสถานศึกษาอื่นจำนวน 12 สถานศึกษา นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรพร้อมทั้งรับสมัครและสัมภาษณ์ผู้สนใจเข้าศึกษาในภาคบ่าย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามความร่วมมือในการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกับบริษัท เบทาโกร (ภาคใต้) จำกัด