กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาวิทยาลัย
  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ถ่ายและรวบรวมจากไลน์กลุ่ม

17 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดไม่ได้