ภาพ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

20 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการวิกรม พงศ์จันทรเสถียร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสมรรถนะ ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2560  มี 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรเทคโนโลยีผลิตปาล์มน้ำมันสมัยใหม่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคือนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 และ 2) หลักสูตรการขับแทรกเตอร์และการบำรุงรักษา ผู้เข้ารับการอบรมคือนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรมทั้งหมด  โปรดคลิกที่ลิงก์  (ภาพเก็บอยู่ใน Photo Google)

 

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการขับแทรกเตอร์และการบำรุงรักษา คลิกที่ลิงก์เพื่อดูทั้งหมด

 

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีผลิตปาล์มน้ำมันสมัยใหม่ คลิกที่ลิงก์เพื่อดูทั้งหมด