กิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา”

                                  ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
21 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ร่วมกับ หจก. พัทลุงไทยยนต์กลการและบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จัดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 โดยมีนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดของวิทยาลัยเข้ารับการอบรม เพื่อการขับรถดีมีน้ำใจ
รักษาวินัยจราจร
   

   

   

   

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่

(เมื่ออยู่ใน photo google สามารถคลิกที่ภาพเพื่อขยายดูและเลื่อนดูภาพต่อ ๆ ไป)