การประชุมวิชาการระดับภาค ภาคใต้ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 39
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม  2560
 

ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และพิธีปิดจากครูพิทยา

พิธีเปิด

   

   

   

   

พิธีปิด

ผู้อำนวยการวิกรม พงศ์จันทรเสถียร กล่าวและรับมอบธง อกท. ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับภาค ภาคใต้ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 40 ต่อไป

   

   
   
   
   

ดูภาพกิจกรรม อกท. ครั้งที่ 39 ที่มี โปรดคลิกที่นี่