กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
4 - 9 ธันวาคม 2560

 

 ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยออกมอบอาหารและน้ำดื่มซึ่งผลิตโดยวิทยาลัย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการต่อเนื่องในระหว่างวันที่ 4 - 9 ธันวาคม 2560
   

   

 

   

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่

(เมื่ออยู่ใน photo google สามารถคลิกที่ภาพเพื่อขยายดูและเลื่อนดูภาพต่อ ๆ ไป)