กิจกรรมค่ายข้าวภาคใต้  โครงการ อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย ปี 2560
7 14 ตุลาคม 2560

 

ภาพเรื่องโดย :  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (เบญจวรรณ ชูสิริ)

7 14 ตุลาคม 2560  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จัดกิจกรรมค่ายข้าวภาคใต้  โครงการ อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย ปี 2560
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการข้าว และมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
พิธีเปิดค่ายข้าวมีขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม  2560   นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้อำนวยการวิกรม พงศ์จันทรเสถียร กล่าวรายงาน
ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้เกียรติร่วมงานและบรรยายพิเศษหลังพิธีเปิด  อนุชนที่เข้าค่าย จำนวน 16 คน ประกอบด้วยนักเรียนจาก 1) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จ.พัทลุง 2) โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม จ.สงขลา 3) โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม จ.พัทลุง  4) วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี จ.ปัตตานี และ 5) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จ.ตรัง  

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดในแต่ละวัน โปรดไปคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุดของหน้าเว็บ ภาพจะเก็บอยู่ใน photo google

 
พิธีเปิดค่ายข้าวภาคใต้
   

 
 

ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาตรวจเยี่ยมค่าย

   

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560  ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง  มาตรวจเยี่ยมกิจกรรมค่ายข้าวภาคใต้  โครงการ อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย ปี 2560 และร่วมดำนากับอนุชนชาวนาไทย และเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560  ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ  ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกิจกรรมและเป็นประธานในพิธีปิดค่ายข้าวภาคใต้ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2560

 

พิธีปิดค่ายข้าว

14 ตุลาคม 2560 พิธีปิดค่ายข้าวภาคใต้ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม  2560 โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ  ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบเข็มที่ระลึก เกียรติบัตรจากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แก่อนุชนชาวนาไทย  โดยมีผู้อำนวยการวิกรม พงศ์จันทรเสถียร เป็นผู้กล่าวรายงาน นางนิภา แววศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  ฝ่ายพิธีการ  แขกผู้มีเกียรติประกอบด้วย ดร.สมพร ดำยศ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  และ นายศิริวัฒน์ รักสกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

   

 

7 ตุลาคม 2560  กิจกรรมกระบวนการกลุ่ม(คลิกดูภาพกิจกรรมใน photo google  (คลิกที่ภาพเพื่อขยายและเลื่อนดู))

   

8 ตุลาคม 2560 พิธีเปิดค่ายข้าว (คลิกดูภาพกิจกรรม)

 

ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาตรวจเยี่ยมค่าย (คลิกดูภาพกิจกรรม)

 

8 9 ตุลาคม 2560  กิจกรรมค่ายข้าว (คลิกดูภาพกิจกรรม)

 

10 ตุลาคม 2560  กิจกรรมค่ายข้าว (คลิกดูภาพกิจกรรม )

 

11 - 13 ตุลาคม 2560  กิจกรรมค่ายข้าว (คลิกดูภาพกิจกรรม)

   

14  ตุลาคม 2560  พิธีปิดค่ายข้าว (คลิกดูภาพกิจกรรม)