ความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการ

 

ความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการภายในประเทศ 

 
      1. ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อสนับสนุนการเกษตร (ดูภาพกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือกับอบจ. คลิกที่นี่) 
          กรมธนารักษ์
      2. ความร่วมมือในด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน

         - บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด  (ดูเอกสารคลิกที่นี่)

         - บริษัท พาราเม้าท์ออยล์ จำกัด   (ดูเอกสารคลิกที่นี่)

 
     3. ความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษารูปแบบทวิภาคี  (ดูภาพกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือกับ 6 หน่วยงานคลิกที่นี่)
         3.1 สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
         3.2 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด
         3.3 บริษัทเบทาโกร (ภาคใต้) จำกัด        (คลิกดูรายละเอียด)
         3.4 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
         3.5 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
         3.6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
         3.7  สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพัทลุง
         3.8  บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด
         3.9 บริษัท เอ็ม เค ฟลอร่า หาดใหญ่2011 จำกัด
     4. ความร่วมมือกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
     5. ความร่วมมือกับสวนสัตว์สงขลา (ดูภาพกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือ คลิกที่นี่)
 
     6. ความร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน  (โปรดคลิกที่รายการเพื่อดูรายละเอียด)
     7. ฐานข้อมูลสถานประกอบการ 2561 (ไฟล์ excel)
 

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

 
      1.  MOU กับ PANDAK VOCATIONAL SCHOOL OF AGRICULTURE  ประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
           ดูเอกสาร
MOU คลิกที่นี่       ดูภาพกิจกรรม ทำ MOU คลิกที่นี่
 
      2.  ความร่วมมือสถานประกอบการในประเทศมาเลเซีย ทำเมื่อปี 2557  
           -
บริษัท Sunlight Flowers Farm Sdn. Bhd., Cameron Highlands, Pahang Darul Makmur, Malaysia  
โดย Mr. Terence Khor Kwang Wei  ซึ่งเป็นสถานประกอบการด้านไม้ดอกไม้ประดับในประเทศมาเลเซีย  (ดูภาพการลงนามคลิกที่นี่)
 
      3.  ความร่วมมือสถานประกอบการในประเทศมาเลเซีย  3 สถานประกอบ ทำเมื่อปี 2560  ดูภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
           3.1
Sunlight Flowers Farm Sdn. Bhd., Cameron Highlands, Pahang Darul Makmur, Malaysia
           3.2 CK NURSERY Orchid Deluxe Park, Cameron Highlands, Malaysia
           3.3 OUF Nursery Farm  SB7, Main Road, 39200, Bertam Valley, Cameron Highlands,  Malaysia
 

        4.  ความร่วมมือตามโครงการโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคีไทย-อิสราเอล ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ Arava International Centre for Agricultural Training (AICAT)

มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2554
             4.1  นายเอกพงศ์  รองชูเพ็ง        นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/1
             4.2  นายชัชวาล  สุกใส              นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/1