การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ

16 - 18 สิงหาคม 2561

 

ถ่ายภาพ :  นางพรเพ็ญ ชาติกุล

โครงงานวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เรื่อง ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการชักนำยอด ราก และแคลลัส สับปะรดเพชรบุรี  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 (ระดับ ปวส.) ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ทำโครงงานดังกล่าวคือ  นายอนุชิต ฤทธิเดช นายพีรพงษ์ สหะวิริยะ และนางสาวศศิวิมล
ม่วงมี มีครูที่ปรึกษาคือ นางเปรมฤดี ดำยศ นายเมฆา ชาติกุล และนางเบญจวรรณ ชูสิริ 

   

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

   
   

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่