การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้
18 - 20 สิงหาคม 2561

 

ถ่ายภาพ ; ครูอฎารัตน์ บุญมณี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง นำชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ ลูกชิ้นไก่เส้นใยแกนสับปะรด ร่วมแสดงในงาน การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้   ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนผลงานสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ให้สามารถจำหน่าย ได้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดเลือกว่าสามารถพัฒนาต่อยอดเข้าสู่อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จำนวน 259 ผลงาน จับคู่ธุรกิจ 135 คู่ มูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่า 1,206,000 บาท  ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยดังกล่าว มีครูที่ปรึกษา คือ นางอฎารัตน์ บุญมณี และมีคู่ธุรกิจ คือ นางนิตยา เต็มยอด และนางวรรณภา สยามพันธ์  (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก กรุงเทพธุรกิจ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/810791)

 (ผู้ร่วมงานจากวิทยาลัยประกอบด้วย รองผู้อำนวยการนายณัฐกร อาจทอง นางอฎารัตน์ บุญมณี  นักเรียนนักศึกษา ประกอบด้วย นายสุวิจักขณ์ แป้นทอง นายปรัญชัย เจ้าเห้ง นายนพรัตน์ ลักษณะ นางสาวศุกลภัทร สร้อยสกุลณี และนางสาวพัชรวดี พรหมเสน และนางวรรณภา สยามพันธ์)

 

   

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

   

   

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่