การอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

22 - 23 สิงหาคม 2561

 

ถ่ายภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

   

22 – 23 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา จัดการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ปี 2561 ณ ห้องประชุมไทรงาม โดยมีผู้อำนวยการวิกรม พงศ์จันทรเสถียร เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ  วิทยากรประกอบด้วย คุณอธิคม ขุนแก้ว บ้านสวนณภัสนันท์  คุณสายจิต สวนอินทนิล และครูพิมพ์สุคนธ์ ศรีน้อย  

   

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

   

   

   

   
   

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่