พิธีทำบุญเลี้ยงพระและงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตคารวะแก่ผู้เกษียณอายุ
  ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (เบญจวรรณ ชูสิริ)

24 กันยายน 2561 บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระและงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตคารวะแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการวิกรม พงศ์จันทรเสถียร 2) ครูเปรมฤดี ดำยศ 3) ครูพิมพ์สุคนธ์ ศรีน้อย 4) ครูเมฆา ชาติกุล 5) ครูศุภชัย ฟักทอง 6) ครูมาโนชญ์ ทิพย์เทพ 7) ครูเกรียงไกร เรืองณรงค์ และ 8) นายแดง สงหมุน

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
   
   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่รายการ
   
ภาพภาคเข้า ทำบุญเลี้ยงพระ
   
ภาพภาคบ่ายตอนที่ 1  งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตคารวะ
   
ภาพภาคบ่ายตอนที่ 2 งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตคารวะ