การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย หน่วยพัทลุง
29 - 30  สิงหาคม 2561
  ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

29 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการวิกรม พงศ์จันทรเสถียร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย หน่วยพัทลุง

 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

 

 

 

   

   

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่รายการ

   

พิธีเปิด

   

พูดในที่ชุมชนและส้มตำลีลา

   

การแสดงนันทนาการ

   

การประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาล

   

พิธีปิด