งานเลี้ยง "ด้วยรักและผูกพัน"

                                       ถ่ายภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
12 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานเลี้ยง "ด้วยรักและผูกพัน"  เนื่องในโอกาสที่ 1)  รองผู้อำนวยการ นายนิกร จันทร์แนม ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  2) รองผู้อำนวยการ นายณัฐกร อาจทอง ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
3) นายอำนวย เอียดเฉลิม ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม และ 4) นายชนินทร์ พันธุ์นายัง ครูแผนกวิชาช่างกลเกษตรลาออกจากราชการ
   

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

   

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่