การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561
17 - 18 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
  ภาพ :  ครูอฎารัตน์ บุญมณี.

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิค เพื่อคัดเลือกผลงานและตัวแทนเข้าประกวด ระดับอาชีวศึกษาภาคใต้ และระดับชาติต่อไป  โดยในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ส่งชิ้นงานเข้าร่วม
การประกวด 2 ชิ้น คือ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อชิ้นงาน
: ชั้นปลูกผัก และประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  ชื่อชิ้นงาน : ข้าวเกรียบสาคูจีน
ผลการประกวด ข้าวเกรียบสาคูจีน ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคต่อไป

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
   
   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่