ค่ายข้าวภาคใต้ ปี 2561
    ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1 – 8 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จัดกิจกรรม ค่ายข้าวภาคใต้ ภายใต้โครงการ “อนุชนชาวนาไทย ความอยู่รอดของข้าวไทย” ปี 2561 ซึ่งเป็น
โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการข้าว และมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พิธีเปิดค่ายข้าวภาคใต้ มีขึ้นในวันที่ 2
 ตุลาคม 2561 นายณัฐกิตติ์ หนูรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการ วษท. พัทลุง กล่าวต้อนรับ
อาจารย์งามชื่น คงเสรี ผู้แทนมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงาน ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สอศ.
ให้เกียรติร่วมงานและบรรยายพิเศษหลังพิธีเปิด แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานประกอบด้วย นางนิภา แววศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้
นายศิริวัฒน์ รักสกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นางสาวทิพยรัตน์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา และนางสาวจรัลรัตน์ ณรงค์สระน้อย ผู้แทนจากสำนักความร่วมมือ สอศ.

พิธีปิดค่ายข้าวภาคใต้ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายสุชาติ ชูท้วม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เป็นประธานในพิธีปิด มอบประกาศนียบัตรและ
เข็มสมาชิกเครือข่ายอนุชนชาวนาไทยแก่อนุชนชาวนาไทย ซึ่งในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 26 คน

     
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
 
 
     
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่รายการ
     
พิธีเปิดค่ายข้าว 2561 และกิจกรรมอื่น ๆ วันที่สอง (2 ต.ค. 2561)
     
กิจกรรมค่ายข้าววันที่สาม  (3 ต.ค. 2561)
     
กิจกรรมค่ายข้าววันที่สี่  (4 ต.ค. 2561)
 
กิจกรรมค่ายข้าววันที่เจ็ด  (7 ต.ค. 2561) ภาคเช้า
 
กิจกรรมค่ายข้าววันที่เจ็ด  (7 ต.ค. 2561) ภาคบ่าย
 
กิจกรรมค่ายข้าววันที่เจ็ด  (7 ต.ค. 2561) ภาคกลางคืน
 
พิธีปิดค่ายข้าว  (8 ต.ค. 2561)