การประชุมวิชาการ  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ครั้งที่ 40
26 - 30 พฤศจิกายน 2561
   ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และ ภาพบางส่วน โดย น.ส. จตุพร เต้งเฉี้ยง

กิจกรรมในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วย
1) เวลา 10.00 น.
ดร.ประชาคม จันทรชิต  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง โดยมี นายศิลป์ชัย รามณีย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับ และ ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์  ภู่พลับ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 กล่าวรายงาน

2) เวลา 13.00 น. นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ครั้งที่ 40

3) เวลา 15.00 น. นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ครั้งที่ 40  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์  ภู่พลับ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 กล่าวรายงาน

   

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ  อกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 40

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ประชาคม จันทรชิต  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง โดยมี นายศิลป์ชัย รามณีย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับ และ ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์  ภู่พลับ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 กล่าวรายงาน

ดูภาพกิจกรรมพิธีเปิดฯ ทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

   

พิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ  อกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 40

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการ
สัมมนาผลงานทางวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ครั้งที่ 40

ดูภาพกิจกรรมพิธีเปิดสัมมนาฯ ทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

   

พิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ  อกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 40

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
สมัยสามัญ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ครั้งที่ 40  โดยมี
ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์  ภู่พลับ
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
 ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 กล่าวรายงาน

ดูภาพกิจกรรมพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญฯ ทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

   

 

พิธีอาเศียรวาท  อกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 40

28 พฤศจิกายน 2561   ผู้บริหาร ครู และสมาชิก อกท. ภาคใต้ ร่วมพิธีอาเศียรวาท องค์อุปถัมภ์ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 ทำหน้าที่ประธานใน
พิธี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ดูภาพกิจกรรมพิธีอาเศียรวาท ทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

 

พิธีปิดการประชุมวิชาการ  อกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 40

30 พฤศจิกายน 2561 ดร. รักเกียรติ แก้วจำนง นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสมัยสามัญ และ
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ ครั้งที่ 40 โดยมี
ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 กล่าวรายงาน

ดูภาพกิจกรรมพิธีปิดฯ ทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

 

ภาพกิจกรรมบางส่วน (28 พ.ย. - 29 พ.ย. 61) ในงานประชุมวิชาการ อกท. ภาคใต้ คร้งที่ 40

ดูภาพกิจกรรมบางส่วน ใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

   
   
 
 
26 พฤศจิกายน 2561 วันแรก
 

ดูภาพกิจกรรมพิธีเปิดฯ ทั้งหมดใน photo google

 

ดูภาพกิจกรรมพิธีเปิดการสัมมนาฯ ทั้งหมดใน photo google

 

ดูภาพกิจกรรมพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญฯ ทั้งหมดใน photo google

 

ดูภาพกิจกรรมพิธีอาเศียรวาท ทั้งหมดใน photo google

 
ดูภาพกิจกรรม (บางส่วน) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ใน photo google
 
ดูภาพกิจกรรม (บางส่วน) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ใน photo google
 
ดูภาพพิธีปิดการประชุมวิชาการ อกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 40 ใน photo google
 
 
ไปหน้าแรกของเว็บไซต์