เข้าค่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน
  ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และขอขอบคุณภาพส่วนหนึ่งจากช่างภาพ ของ มกอช.


6 - 8 ธันวาคม 2561 นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จำนวน 10 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน พร้อมด้วยนักศึกษาและครูที่ปรึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคกลางและภาคใต้อีก 17 แห่ง ร่วมกิจกรรมค่าย เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน ณ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การเข้าค่ายดังกล่าว
เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562 ดำเนินการโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 (มกอช.)

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่