พิธีมอบเงินสนับสนุนการศึกษาโดยเครือเบทาโกร
  ถ่ายภาพ : ครูสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง