แห่หมรับ วันสารทเดือนสิบ
9 ตุลาคม 2561
  ถ่ายภาพ : ครูปริญญา ปิ่นสุวรรณ ครูสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง  ครูพิทยา คงอิ้ว
ดัดแปลง
: ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

9 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง แห่หมรับ วันสารทเดือนสิบ ณ วัดบ้านสวน