ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. การประชุมสมัยสามัญสมาชิก อกท. หน่วยพัทลุง ครั้งที่ 1 โดยมีนายสุชาติ ชูท้วม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเป็นประธาน และหลังเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าว ประธานมอบรางวัลให้กับตัวแทนของห้องเรียนที่ชนะการประกวดพานไหว้ครู ซึ่งมี 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงามและความคิด

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
 
 
 
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่
   
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์