การอบรมเกษตรกรโครงการ Smart Farmer
  ภาพ :  ครูอุไรวรรณ ฉิมสุด

17-21 สิงหาคม 2562  การอบรมเกษตรกรโครงการ Smart Farmer ดำเนินการอบรมให้กับเกษตรกร ต. ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 15 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง
จ.พัทลุง 

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน  google photos โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
 
 
   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่
   
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์