โครงการประกวดแผนธุรกิจนักธุรกิจรุ่นใหม่​
งาน ​มอ. วิชาการ​ประจำปี ​2562​
  ภาพ :  ครูเจือจันทน์ กรดสุวรรณ

18 สิงหาคม 2562  แผนธุรกิจผักสลัดตามมาตรฐาน GAP  "สลัด Clean Cowboy"  โดยนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้แก่ นายศุภกร ทองเสน  นางสาวพัชรา กาแก้ว
นางสาวณิชกานต์ บุญมาก และ นางสาวเปรมกมล เกษเหมือน
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  โครงการประกวดแผนธุรกิจนักธุรกิจรุ่นใหม่  งาน ​มอ. วิชาการ​ประจำปี ​2562​ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ซึ่งการประกวดโครงการดังกล่าว ดำเนินการโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ​
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถทางธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์แผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าด้านนวัตกรรมการเกษตรที่มีคุณค่าในท้องถิ่น  ทั้งนี้ การประกวดมีทีมที่เข้า
ร่วมแข่งขันจำนวน 10 ทีม จาก 9 สถานศึกษา

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน  google photos โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
 
 
 
   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่
   
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์