ภาพ :  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

(21, 28 สิงหาคม 2562)  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ปี 2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมไทรงาม โดยคณะครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจของวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำเสนอแผนธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการประเมิน 3 ท่าน คือ ครูพิมพ์สุคนธ์ ศรีน้อย คุณสายจิต เจริญอารยะ (สวนอินทนิลพัทลุง) และครูกาญจนา ชูแสง

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน  google photos โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
   
 
 
 
 
 
 
   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่
   
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์