ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และบางส่วนจากครูพิเชษฐ์ จินตสูต

21 มิถุนายน 2562 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ทุกชั้นปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ร่วมกิจกรรม กีฬาอาชีวะเกมส์จังหวัดพัทลุง ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  
นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการโดยสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง  7 สถาน
ศึกษา
ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
 
 
 
 
 
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่
   
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์