การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย หน่วยพัทลุง
23 - 24  สิงหาคม 2562
  ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

23 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการธีรชัย อินนวล เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย หน่วยพัทลุง

 

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ  อกท. หน่วยพัทลุง

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

 

 

พิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์   อกท. หน่วยพัทลุง

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

   

 

กิจกรรมนันทนาการ การประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาล

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

   

 

กิจกรรม ไก่อบฟาง ส้มตำลีลา การแสดงโฟล์กซอง การประกวดมิส FFT

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

   

   

   

พิธีปิดการประชุมวิชาการ อกท. หน่วยพัทลุง

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

   

   

   
 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่รายการ

   

พิธีเปิด

   

พิธีอาเศียรวาท

   

การแสดงนันทนาการ  ประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาล

   

ไก่อบฟาง ส้มตำลีลา มิส FFT โฟล์กซอง

   

พิธีปิด

   

กลับหน้าแรกของเว็บไซต์