นิเทศติดตามการดำเนินงานของโครงการ ภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิต
เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562
  ภาพโดย ทีมงาน มกอช

(ภาพโดยทีมงานของ มกอช.)
25 มิถุนายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยนายสิทธิโชค เอกผักนาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง และ นางวรรณา รัตนพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง เดินทางมานิเทศติดตามการดำเนินงานของโครงการ ภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562 โดยโครงการของวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการและเข้าร่วมกิจกรรมประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร มีจำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ คือเลี้ยงไก่เนื้อปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP , โครงการปลูกแตงกวาและผักต้นอ่อนตามมาตรฐาน GAP และโครงการปลูกข้าวโพดหวานและผักสลัดปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน  google photos โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
 
 
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่
   
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์