ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมของ
วิทยาลัย  โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พิธีเริ่มเมื่อ
เวลา 09.00 น. ประธานในพิธี ผู้อำนวยการธีรชัย อินนวล ลงนามถวายพระพร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กล่าวคำ
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  หลังเสร็จพิธีดังกล่าว ประธานปลูกต้นรวงผึ้ง

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน  google photos โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
 
 
 
 
   
 
 
 
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่
   
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์