ภาพ :  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

28 สิงหาคม 2562  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จัดการฝึกอบรม ศธ. 02 ออนไลน์ กลุ่มครูและครูที่ปรึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โดยทีมวิทยากรจาก งานวัดผลและประเมินผล และงานทะเบียน

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน  google photos โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
   
   
 
   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่
   
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์