ภาพและข้อมูลโดย  : ครูธนวัฒน์ ทองนุ้ย

โครงการศูนย์ซ่อมสร้งเพื่อชุมชน Fix it Center  โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ออกบริการ ณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2562

   
   
 
ดูภาพกิจกรรมใน photo google โปรดคลิกที่นี่
   
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์