การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
5 มิถุนายน 2562
  ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

5 มิถุนายน 2562  วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  นำโดยนายสุชาติ ชูท้วม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  รับการประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์
(ประธาน) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง นายศิริวัฒน์ รักสกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว นายณัฐกร อาจทอง และครูจากวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

 

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
 
 
 
 
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่
   
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์