นิเทศติดตามและให้คะแนนฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร
ภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิต

เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562
  ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมประมงและกรมปศุสัตว์ ได้เข้านิเทศติดตามงานในกิจกรรมส่งเสริมการ
นำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปปฏิบัติใช้ในแปลง เพื่อให้คะแนนฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิต
"เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562 โดยในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีโครงการของนักศึกษา เข้าร่วม จำนวน 3 โครงการ คือ
1) เลี้ยงไก่เนื้อปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP 2) โครงการปลูกแตงกวาและผักต้นอ่อนตามมาตรฐาน GAP และ 3) ปลูกข้าวโพดหวานและผักสลัดปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP

 

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน  google photos โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
 
 
 
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่
   
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์