ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

8 กรกฎาคม 2562 รองผู้อำนวยการสุชาติ ชูท้วม นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ต้อนรับนายธีรชัย อินนวล ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง โดยมีบุคคลสำคัญร่วมให้การต้อนรับประกอบด้วย นายธรรมนูญ ศิริพันธ์ ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง, นายประสงค์ อยู่ทอง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง, นายสมพร ดำยศ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้, คณะผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและครู จากวิทยาลัยใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง  และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร ร่วมด้วยตัวแทนจากภาคเอกชน หจก. พลายวาสปาล์มออยส์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ รุ่นป.โท บางมด 50

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
 
 
 
 
 
   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่
 
   
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์