แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานสรุปผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
  ภาพ : ผอ.ธีรชัย อินนวล

9-10 กันยายน 2562 ...... แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานสรุปผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยครูคัชชา กาญจนจันทร์

วันพฤหัสบดี 12 กันยายน 2562
บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งกับการจากไป
ของครูผู้ทรงคุณค่าตลอดกาล...ครูคัชชา กาญจนจันทร์
 

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน  google photos โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
 
 
 
 
 
 
ดูภาพใน photo google โปรดคลิกที่นี่
   
กลับหน้าแรกของเว็บไซต์