พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕