การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ


          

 

        
 


โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ


  


 

การดำเนินกิจกรรมตามแผนธุรกิจ

 


 

1.แผนธุรกิจเห็ดบ้านบัง


   

  

  


 

แผนธุรกิจเบเกอรี่ COCO


  

  


 

แผนธุรกิจปลูกผักตามมาตรฐาน GAP

 


    

    

    

    

    


 

แผนธุรกิจน้ำนมข้าวโพดสี่สหาย

 


     

              


 

แผนธุรกิจปลูกข้าวโพดหวานGAP