การมอบเกียรติบัตรผู้รับรางวัล "ครูดีศรีอาชีวะ"

เนื่องในงานวันครูประจำปี 2565