28 กรกฎาคม 2566 นายอุดม อินต๊ะวัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มอบหมายให้ นายคณิศร์ เกตุมณี ครูทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาพร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ณ อาคารหอประชม จังหวัดพัทลุง