ข้อมูลพนักงานราชการ   

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2562

 

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

  นางสาววณิชฎา เดชเดชะ        
           
           
           

 

 

 

กลับหน้าบุคลากร

 กลับหน้าหลักเว็บไซต์