น้อมถวายความอาลัย ต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัย
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ข้อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 

 

ประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าสู่เว็บไซต์

 
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เรื่องการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โปรดคลิกดูรายละเอียด
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  Southern Vocational Institute of Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

   

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

 

       

  ข้อมูลพื้นฐาน

 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เรื่องการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โปรดคลิกดูรายละเอียด
 

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย........
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ....

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

ผู้อำนวยการ
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม)   ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

   Vigrom Phongjantarasatian

ข้อมูลสถานศึกษา (รูปเล่ม word)   ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ได้ที่นี่   

  เว็บไซต์ของ สอศ 
   หน่วยงานในสังกัด สอศ.

ผลงานของวิทยาลัย  

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

    

อกท. หน่วยพัทลุง

   ดาวน์โหลดรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่          

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ                                              อ่านข่าวก่อนหน้า                                                        
งานฟาร์มวิทยาลัย

บทความ...น่าสนใจ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

งานวิจัยการรวบรวมพันธุ์และศึกษา ฯ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทย โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์             

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2558 โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์                  

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

   าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ 

านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

 การทำอีเอ็ม.บอล โดย ชมรมชีววิถีฯ วษท. พัทลุง ดาวน์โหลด                    (ดูต่อ)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 

One College One Product 

 

วิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์  โดย ครูพรเพ็ญ  ชาติกุล      โปรดคลิก 

 

ความร่วมมือ

   วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี   วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

 

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่หรือรูป

   
บริการครูและนักศึกษา      

ปฏิทิน แบบฟอร์ม ตารางสอนฯ

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

 
         
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2560 และ 2559    
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   


    นิเทศโครงการเกษตรเพื่อชีวิต ประจำปี 2560 
        16 พฤษภาคม 2560

   
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"
ดำเนินรายการโดย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุ
 


    เปิดเรียนวันแรก 16 พฤษภาคม 2560
        16 พฤษภาคม 2560

   
ออกอากาศโดย
สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง
FM. 98.0 MHz 
ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 - 15.00 น. 
 


    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
        11 พฤษภาคม 2560

   
   


    ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
        9 พฤษภาคม 2560

   
   


    รับมอบกวาง
        2 พฤษภาคม 2560

   
   


    วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช    
    และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
        6 เมษายน 2560

   
   


    พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
        16 มีนาคม 2559

   
   


    เปิดบ้านสถานศึกษา Excellent  Model  School 
       
24 กุมภาพันธ์ 2560

   
   


    ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
        23 กุมภาพันธ์ 2560

   
   


    ประชุมหาแนวทางจัดตั้งตลาด "มินิเกษตรแฟร์"  (ครั้งที่ 3)
        22 กุมภาพันธ์ 2560

   
   

   
    อบรมภาษาอังกฤษนักเรียนนักศึกษา

        22 กุมภาพันธ์ 2560  

   
   


    ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุไหม่  
        22 กุมภาพันธ์ 2560

   
   


    กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559
        21 - 23 กุมภาพันธ์ 2560

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด (ต่อ)
 

 

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้