สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  Institute of Vocational Education in Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558
(รอบ 2)
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

เอกสารแนะนำวิทยาลัย คลิก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

 

          ทวิภาคีกับเบทาโกรคลิก

  ข้อมูลพื้นฐาน

ระบบบริหารจัดการข้อมูลอาชีวศึกษา

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย........
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ....... ระบบบริหารจัดการบุคลากร ระบบบริหารจัดการนักเรียนฯ

ระบบงานสารบรรณ

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานโปรแกรม RMS2007

ผู้อำนวยการ
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม)   ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

   Vigrom Phongjantarasatian

ข้อมูลสถานศึกษา (รูปเล่ม word)   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม   

  เว็บไซต์ของ สอศ 
   หน่วยงานในสังกัด สอศ.

ผลงานของวิทยาลัย วิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 2  คลิกดูรายละเอียด  

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วษท.พัทลุง   

ประกันคุณภาพการศึกษา 

เปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มไทรงาม วษท.พัทลุง     

อกท. หน่วยพัทลุง

  ดาวน์โหลดหนังสือสรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 ได้ที่นี่   

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ                                              อ่านข่าวก่อนหน้า                                                        
งานฟาร์มวิทยาลัย

บทความ...น่าสนใจ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์           

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

การจัดการความรู้การอาชีวเกษตรและประมง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ                   

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

   าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ 

านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

 การทำอีเอ็ม.บอล โดย ชมรมชีววิถีฯ วษท. พัทลุง ดาวน์โหลด                    (ดูต่อ)

One College One Product 

 

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 

ความร่วมมือ

 

วิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์  โดย ครูพรเพ็ญ  ชาติกุล      โปรดคลิก 

 
ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี    วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

 

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

  วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  
   

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่หรือรูป

   
บริการครูและนักศึกษา      

download ปฏิทิน&แบบฟอร์ม

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

 
         
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2557    
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


    วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ  
        6 เมษายน 2558  

   
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"  สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชนคนเมืองลุง  


    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
        2 เมษายน 2558

   
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. 
ดำเนินรายการโดย วษท.พัทลุง
 
 


    วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
       
31 มีนาคม 2558

   
   


    ฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
        24 - 26 มีนาคม 2558

   
   

 

    พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
       19 มีนาคม 2558

   
   


    วันท้องถิ่นไทย จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2558   
        18 มีนาคม 2558

   
   


    กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557  
        17 มีนาคม 2558

   
   


    เปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มไทรงาม
       
12 มีนาคม 2558

   
   


    กิจกรรมวันมาฆบูชา     
        4 มีนาคม 2558

   
   


    กิจกรรม "OPEN HOUSE"  ปีการศึกษา 2557
        4 กุมภาพันธ์ 2558

   
   


    กิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะฯ  อกท.  
       
28 - 30 มกราคม 2558

   
   


    ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2557
        21 มกราคม 2558

   
   


    ร่วมประชุมระบบประปาบาดาลและรับมอบฯ  
        19 มกราคม 2558

 
   


    ผู้อำนวยการเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558
        6 - 8 มกราคม 2558                             

 
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด (ต่อ)
 

 

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้