น้อมถวายความอาลัย ต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัย
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ข้อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 

 

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  Southern Vocational Institute of Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

   

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

 

       

  ข้อมูลพื้นฐาน

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครได้ด้วยตนเอง
ที่งานทะเบียนของวิทยาลัยหรือทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ datacenter.vec.go.th
หรือ admission.vec.go.th
 

ดาวน์โหลดประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการรับสมัคร โปรดคลิก

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย........
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ....

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

ผู้อำนวยการ
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม)   ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

   Vigrom Phongjantarasatian

ข้อมูลสถานศึกษา (รูปเล่ม word)  

  เว็บไซต์ของ สอศ 
   หน่วยงานในสังกัด สอศ.

ผลงานของวิทยาลัย  

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

    

อกท. หน่วยพัทลุง

   ดาวน์โหลดรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่          

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ                                              อ่านข่าวก่อนหน้า                                                        
งานฟาร์มวิทยาลัย

บทความ...น่าสนใจ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

งานวิจัยการรวบรวมพันธุ์และศึกษา ฯ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทย โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์             

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2558 โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์                  

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

   าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ 

านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

 การทำอีเอ็ม.บอล โดย ชมรมชีววิถีฯ วษท. พัทลุง ดาวน์โหลด                    (ดูต่อ)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 

One College One Product 

 

วิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์  โดย ครูพรเพ็ญ  ชาติกุล      โปรดคลิก 

 

ความร่วมมือ

   วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี   วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

 

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่หรือรูป

   
บริการครูและนักศึกษา      

ปฏิทิน แบบฟอร์ม ตารางสอนฯ

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

 
         
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2559    
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   


    กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ฯ
       
28 ธันวาคม 2559

   
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"
ดำเนินรายการโดย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุ
 


    การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2559
       
1 ธันวาคม 2559

   
ออกอากาศโดย
สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง
FM. 98.0 MHz 
ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 - 15.00 น. 
 


    “งานรวมพลังแห่งความภักดี กระทรวงศึกษาธิการ”   
        22 พฤศจิกายน 2559

 

   
   


    "ทำความดีเพื่อพ่อ"
     ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix  It Center)
        14 - 18 พฤศจิกายน 2559

   
   


    รองผู้อำนวยการย้าย  
        14 พฤศจิกายน 2559

   
   


    “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  
       
14 พฤศจิกายน 2559

   
   


    กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
       
9 พฤศจิกายน 2559

   
   


    กิจกรรม "ทำความดีเพื่อพ่อ" 
       7 พฤศจิกายน 2559

   
   


    การพัฒนาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ
       
7 พฤศจิกายน 2559

   
   

 
    จัดอบรม จัดทำริบบิ้นสีดำและแจกจ่าย

        28 ตุลาคม 2559

   
   


    วันปิยมหาราช 2559 
        23 ตุลาคม 2559

   
   

   

    กิจกรรมค่ายข้าวภาคใต้ ปี 2559   
        16 - 23 ตุลาคม 2559

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด (ต่อ)
 

 

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้