สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  Institute of Vocational Education in Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

   

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

 

       

  ข้อมูลพื้นฐาน


รับสมัครเข้าเรียน ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดวิธีการสมัคร โปรดคลิกที่นี่

ต้องการทราบแผนการรับนักเรียนนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โปรดคลิกดูรายละเอียด
ที่นี่
 

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย........
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ....

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

ผู้อำนวยการ
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม)   ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

   Vigrom Phongjantarasatian

ข้อมูลสถานศึกษา (รูปเล่ม word)      มกอช. พร้อมคณะสื่อมวลชนเข้าดูงานและสัมภาษณ์ลงสื่อโทรทัศน์ ฯ 

  เว็บไซต์ของ สอศ 
   หน่วยงานในสังกัด สอศ.

ผลงานของวิทยาลัย     

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

       

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 download สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 ได้ที่นี่           

อกท. หน่วยพัทลุง

   เปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มไทรงาม วษท.พัทลุง   

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ                                              อ่านข่าวก่อนหน้า                                                        
งานฟาร์มวิทยาลัย

บทความ...น่าสนใจ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2558 โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์            

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์                  

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

   าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ 

านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

 การทำอีเอ็ม.บอล โดย ชมรมชีววิถีฯ วษท. พัทลุง ดาวน์โหลด                    (ดูต่อ)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 

One College One Product 

 

วิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์  โดย ครูพรเพ็ญ  ชาติกุล      โปรดคลิก 

 

ความร่วมมือ

   วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี   วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

 

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่หรือรูป

   
บริการครูและนักศึกษา      

ปฏิทิน แบบฟอร์ม ตารางสอนฯ

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

 
         
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2559    
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


    กิจกรรมเดิน-วิ่งนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 39
        20 สิงหาคม 2559

   
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"
ดำเนินรายการโดย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุ
 


    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร 
        12 สิงหาคม 2559

   
ออกอากาศโดย
สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง
FM. 98.0 MHz 
ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 - 15.00 น. 
 


    พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
    พระบรมราชินีนาถ

        10 สิงหาคม 2559

   
   


   ร่วมขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกีฬาฯ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 67
        5 สิงหาคม 2559

   
   


    อบรมการทำแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
        29 - 30 กรกฎาคม 2559

   
   


    พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ 
        28 กรกฏาคม 2559

   
   


    ทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา
        19 กรกฎาคม 2559

   
   


    อบรม คอศ.3 - คอศ.7 เทคโนโลยีบัณฑิต
       16 - 17 กรกฎาคม 2559

   
   


    กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559
        13 กรกฎาคม 2559

   
   


    แข่งขันฟุตซอล 2559  
        13 กรกฏาคม 2559

   
   


    อบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา MEP    
        10 กรกฏาคม 2559

   
   


    ทีมงาน มกอช. และคณะผู้สื่อข่าว มาทำข่าว ฯ  
        29 มิถุนายน 2559
 

   
         
         
   


    พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันจักรี   
        6 เมษายน 2559

  

   
   

  
    งานวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

        2 เมษายน 2559

   
   


    พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 3   
        31 มีนาคม 2559

   

 

 


    อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะฯ  
        30 - 31 มีนาคม 2559

   
   


    ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักการวิจัยสู่แนวปฏิบัติ  
   
      28 - 29 มีนาคม 2559

   
   

  

    Fix it เรื่อง งานซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ฯ  
        24 - 25 มีนาคม 2559

   
   


    พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
        17 มีนาคม 2559                                                              

   
   


    ทีมงานประชาสัมพันธ์ .สอศ. และ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ
    เยี่ยมชมกิจกรรมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
        11 กุมภาพันธ์ 2559

   
   


    ประเมินความพร้อมเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีฯ   
        4 กุมภาพันธ์ 2559

   
   


    ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ อกท. ภาคใต้   
        28 - 30 มกราคม 2559

 

 

 

 
   


    ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่สอง  
        27 มกราคม 2559

   
   


    ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
        13 มกราคม 2559

   
   


    ประเมินชีววิถีระดับชาติ   
        5 ธันวาคม 2558

   
   


    พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ   
        4 ธันวาคม 2558

   
   


    การประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 37   
        23 - 27 พฤศจิกายน 2558

   
   


    บันทึกเสียงอาเศียรวาทถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558   
        17 พฤศจิกายน 2558

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด (ต่อ)
 

 

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้