สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  Southern Vocational Institute of Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

   

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

 

       

  ข้อมูลพื้นฐาน

 

วิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(รอบที่ 2)

รายละเอียดโปรดคลิกที่นี่

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย........
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ....

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

ผู้อำนวยการ
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม)   ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

   Vigrom Phongjantarasatian

ข้อมูลสถานศึกษา (รูปเล่ม word)     ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

  เว็บไซต์ของ สอศ 
   หน่วยงานในสังกัด สอศ.

ผลงานของวิทยาลัย      

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

        

ประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนการรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 และ 2560            

อกท. หน่วยพัทลุง

   เปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มไทรงาม วษท.พัทลุง   

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ                                              อ่านข่าวก่อนหน้า                                                        
งานฟาร์มวิทยาลัย

บทความ...น่าสนใจ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2558 โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์            

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์                  

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

   าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ 

านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

 การทำอีเอ็ม.บอล โดย ชมรมชีววิถีฯ วษท. พัทลุง ดาวน์โหลด                    (ดูต่อ)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 

One College One Product 

 

วิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์  โดย ครูพรเพ็ญ  ชาติกุล      โปรดคลิก 

 

ความร่วมมือ

   วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี   วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

 

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่หรือรูป

   
บริการครูและนักศึกษา      

ปฏิทิน แบบฟอร์ม ตารางสอนฯ

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

 
         
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2559    
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง         
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"
ดำเนินรายการโดย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุ
 


    การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี 
        20 กันยายน 2559

   
ออกอากาศโดย
สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง
FM. 98.0 MHz 
ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 - 15.00 น. 
 


    การประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย หน่วยพัทลุง
        12 กันยายน 2559

   
   


    English Camp for ASEAN 2016   
        10 - 11 กันยายน 2559

   
   


    เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 12 ปี 2559
        8 - 9 กันยายน 2559

   
   


    การมอบรางวัลการประกวดฟาร์มมาตรฐาน ประจำปี 2559
        30 สิงหาคม 2559

   
   


    ชนะที่ 1 ทุ่มน้ำหนักหญิง "สงขลาเกมส์"  
        28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559

   
   


    กิจกรรมเดิน-วิ่งนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 39 
        20 สิงหาคม 2559

   
   


    พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร 
        12 สิงหาคม 2559

   
   


    พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
    พระบรมราชินีนาถ

        10 สิงหาคม 2559

   
   


   ร่วมขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกีฬาฯ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 67
        5 สิงหาคม 2559

   
   


    อบรมการทำแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
        29 - 30 กรกฎาคม 2559

   
   


    พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ 
        28 กรกฏาคม 2559

   
   


    ทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา
        19 กรกฎาคม 2559

   
   


    อบรม คอศ.3 - คอศ.7 เทคโนโลยีบัณฑิต
       16 - 17 กรกฎาคม 2559

   
   


    กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559
        13 กรกฎาคม 2559

   
   


    แข่งขันฟุตซอล 2559  
        13 กรกฏาคม 2559

   
   


    อบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา MEP    
        10 กรกฏาคม 2559

   
   


    ทีมงาน มกอช. และคณะผู้สื่อข่าว มาทำข่าว ฯ  
        29 มิถุนายน 2559
 

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด (ต่อ)
 

 

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้