สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  Institute of Vocational Education in Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

 วิทยาลัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชน
เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ประจำปี 2558
วันที่ 30 กรกฎาคม 2558
ณ บริเวณ
หอพระพุทธเกษตรภัทรบวรมงคล

 

เอกสารแนะนำวิทยาลัย คลิก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

 

          ทวิภาคีกับเบทาโกรคลิก

  ข้อมูลพื้นฐาน

ระบบบริหารจัดการข้อมูลอาชีวศึกษา

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย........
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ....... ระบบบริหารจัดการบุคลากร ระบบบริหารจัดการนักเรียนฯ

ระบบงานสารบรรณ

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานโปรแกรม RMS2007

ผู้อำนวยการ
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม)   ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

   Vigrom Phongjantarasatian

ข้อมูลสถานศึกษา (รูปเล่ม word)    วษท. พัทลุง ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับภาค ภาคใต้ ระดับดีมาก    

  เว็บไซต์ของ สอศ 
   หน่วยงานในสังกัด สอศ.

ผลงานของวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม       

ประกันคุณภาพการศึกษา 

เปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มไทรงาม วษท.พัทลุง     

อกท. หน่วยพัทลุง

  ดาวน์โหลดหนังสือสรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 ได้ที่นี่   

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ                                              อ่านข่าวก่อนหน้า                                                        
งานฟาร์มวิทยาลัย

บทความ...น่าสนใจ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์           

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

การจัดการความรู้การอาชีวเกษตรและประมง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ                   

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

   าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ 

านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

 การทำอีเอ็ม.บอล โดย ชมรมชีววิถีฯ วษท. พัทลุง ดาวน์โหลด                    (ดูต่อ)

One College One Product 

 

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 

ความร่วมมือ

 

วิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์  โดย ครูพรเพ็ญ  ชาติกุล      โปรดคลิก 

 
ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี    วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

  วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  
   

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่หรือรูป

   
บริการครูและนักศึกษา      

download ปฏิทิน&แบบฟอร์ม

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

 
         
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2558    
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


    ประชุมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
        22 - 23 กรกฎาคม 2558    

   
   


    การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงาน/นวัตกรรมเป็นเลิศ
        21-22 กรกฎาคม 2558

   
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"  สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชนคนเมืองลุง  


    ประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
        20 กรกฎาคม 2558

   
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. 
ดำเนินรายการโดย วษท.พัทลุง
 

 

 

   
   
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
        11 กรกฎาคม 2558

   
   


    English Camp ประจำปีการศึกษา 2558 
        8 - 10 กรกฎาคม 2558

   
   


    การอบรมและพัฒนาระบบการดูแลผู้เรียนฯ   
        27 มิถุนายน 2558

   
   


    ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2558   
        23 มิถุนายน 2558

   
   


    วษท.นครศรีธรรมราชและอบจ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน 
        16 มิถุนายน 2558

   
   


    ดินวิ่งทดสอบสมรรถภาพนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 38  
        13 มิถุนายน 2558

   
   


    พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 
        11 มิถุนายน 2558

   
   


    พิธีเปิดหน่วย อกท. หน่วยพัทลุง 
        11 มิถุนายน 2558

   
   


    ประกาศความสำเร็จของนักกีฬาทุ่มน้ำหนัก 
        8 มิถุนายน 2558

   
   


    อกท. รวมพลังสร้างชาติ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
       1 - 5 มิถุนายน 2558

   
   


    กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน 2558   
        29 พฤษภาคม 2558

   
   


    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียน 1/2558   
        27 พฤษภาคม 2558

   
   


    สรรพสามิตสานสัมพันธ์ ฯ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
        27 พฤษภาคม 2558

   
   

 
    ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558  
        12 - 14 พฤษภาคม 2558

   
   


    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558  
        8 พฤษภาคม 2558

   
   


    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558     
        11 เมษายน 2558                                                   

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด (ต่อ)
 

 

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้