สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  Institute of Vocational Education in Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

 


 

เอกสารแนะนำวิทยาลัย คลิก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ (คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)

 

          ทวิภาคีกับเบทาโกรคลิก

  ข้อมูลพื้นฐาน

ระบบบริหารจัดการข้อมูลอาชีวศึกษา

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย........
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ....... ระบบบริหารจัดการบุคลากร ระบบบริหารจัดการนักเรียนฯ

ระบบงานสารบรรณ

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานโปรแกรม RMS2007

ผู้อำนวยการ
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม)   ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

   Vigrom Phongjantarasatian

ข้อมูลสถานศึกษา (รูปเล่ม word)   วิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558  คลิกดูรายละเอียด

  เว็บไซต์ของ สอศ 
   หน่วยงานในสังกัด สอศ.

ผลงานของวิทยาลัย สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม 

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงระบบประปา

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ดาวน์โหลดหนังสือสรุปผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 ได้ที่นี่   

อกท. หน่วยพัทลุง

        

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ                                              อ่านข่าวก่อนหน้า                                                        
งานฟาร์มวิทยาลัย

บทความ...น่าสนใจ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์           

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

การจัดการความรู้การอาชีวเกษตรและประมง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ                   

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

   าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ 

านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

 การทำอีเอ็ม.บอล โดย ชมรมชีววิถีฯ วษท. พัทลุง ดาวน์โหลด                    (ดูต่อ)

One College One Product 

 

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 

ความร่วมมือ

 

วิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์  โดย ครูพรเพ็ญ  ชาติกุล      โปรดคลิก 

 
ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี    วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

 

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

  วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  
   

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่หรือรูป

   
บริการครูและนักศึกษา      

download ปฏิทิน&แบบฟอร์ม

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

 
         
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2557    
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


    กิจกรรม "OPEN HOUSE"  ปีการศึกษา 2557
        4 กุมภาพันธ์ 2558

   
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"  สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชนคนเมืองลุง  


    กิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะฯ  อกท.  
       
28 - 30 มกราคม 2558

   
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. 
ดำเนินรายการโดย วษท.พัทลุง
 
 


    ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2557
        21 มกราคม 2558

   
   


    ร่วมประชุมระบบประปาบาดาลและรับมอบฯ  
        19 มกราคม 2558

 
   


    ผู้อำนวยการเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558
        6 - 8 มกราคม 2558                             

 
   


    การประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ครั้งที่ 36 
        8 - 12 ธันวาคม 2557

 
   


    ประเมินโครงการชีววิถีระดับชาติ ประจำปี 2557
        8 ธันวาคม 2557

 
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด (ต่อ)
 

 

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้