สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  Institute of Vocational Education in Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

   รายละเอียดการรับสมัคร โปรดดาวน์โหลดคลิกที่นื่

 

เอกสารแนะนำวิทยาลัย คลิก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

 

          ทวิภาคีกับเบทาโกรคลิก

  ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย........
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ....

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

ผู้อำนวยการ
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม)   ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

   Vigrom Phongjantarasatian

ข้อมูลสถานศึกษา (รูปเล่ม word)     รายงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

  เว็บไซต์ของ สอศ 
   หน่วยงานในสังกัด สอศ.

ผลงานของวิทยาลัย  download รายงานผลการดำเนินโครงการการประชุมนำเสนอผลงานฯ ประจำปี งปม. 2558    

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

  download แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 ได้ที่นี่       

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 วษท. พัทลุง จัดกิจกรรมลงแขกดำนา  

อกท. หน่วยพัทลุง

   เปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มไทรงาม วษท.พัทลุง   

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ                                              อ่านข่าวก่อนหน้า                                                        
งานฟาร์มวิทยาลัย

บทความ...น่าสนใจ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2558 โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์            

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์                  

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

   าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ 

านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

 การทำอีเอ็ม.บอล โดย ชมรมชีววิถีฯ วษท. พัทลุง ดาวน์โหลด                    (ดูต่อ)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 

One College One Product 

 

วิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์  โดย ครูพรเพ็ญ  ชาติกุล      โปรดคลิก 

 

ความร่วมมือ

   วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี   วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

 

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่หรือรูป

   
บริการครูและนักศึกษา      

download ปฏิทิน&แบบฟอร์ม

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

 
         
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2558    
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง        
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"  สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชนคนเมืองลุง  


    ประเมินความพร้อมเพื่อเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีฯ 
        4 กุมภาพันธ์ 2559

   
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. 
ดำเนินรายการโดย วษท.พัทลุง
 

 

 


    ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ อกท. ภาคใต้   
        28 - 30 มกราคม 2559

 

 

 

 
   


    ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่สอง  
        27 มกราคม 2559

   
   


    ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
        13 มกราคม 2559

   
   


    ประเมินชีววิถีระดับชาติ   
        5 ธันวาคม 2558

   
   


    พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ   
        4 ธันวาคม 2558

   
   


    การประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 37   
        23 - 27 พฤศจิกายน 2558

   
   


    บันทึกเสียงอาเศียรวาทถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558   
        17 พฤศจิกายน 2558

   
   


    ฝึกอบรมยาเสพติดและอบายมุขอื่นฯโรงเรียนสีขาว  
        4 พฤศจิกายน 2558

   
   


    พิธีสมโภชกฐินสามัคคีและทอดกฐินวัดสมหวัง   
        30 - 31 ตุลาคม 2558

   
   


    ฝึกอบรม "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" รุ่นที่ 2  
        23 - 25 ตุลาคม 2558

   
   


   ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช   
        23 ตุลาคม 2558

   
   


    กิจกรรมลงแขกดำนำ   
        21 ตุลาคม 2558

   
   


    การประชุมภาคี 4 ฝ่าย   
        16 ตุลาคม 2558

   
   


    กิจกรรมค่ายข้าวภาคใต้ ประจำปี 2558  
       
11 - 18 ตุลาคม 2558

   
   


    พิธีเปิดค่ายข้าวภาคใต้ ประจำปี 2558   
        13 ตุลาคม 2558

   
   


    ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ครั้งที่ 17  
        12 ตุลาคม 2558

   
   


    มุทิตาจิต ผู้เกษียณ และอำลาชีวิตราชการ 2558  
        30 กันยายน 2558

   
   


    การประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตร ป.ตรี เทคโนโลยีการผลิตพืช 
        18 กันยายน 2558

   
   


    งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ     
        17 กันยายน 2558

   
   


    ประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ งปม.2558 
        17 - 18 กันยายน 2558

   
   


    พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ 
        10 - 11 กันยายน 2558

   
   


    การประชุม อกท. หน่วยพัทลุง   
        8 กันยายน 2558

   
   


    บริการวิชาการ "คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่"    
        21 - 30 สิงหาคม 2558

   
   


    ฝึกอาชีพ 108 อาชีพ    
        19 สิงหาคม 2558

   
   


    การตรวจประเมินฟาร์มของนักศึกษา รอบตัดสิน  
        12 สิงหาคม 2558

   
   


    ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   
        11 สิงหาคม 2558

   
   


    ประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษาโดยต้นสังกัด   
        10 - 11 สิงหาคม 2558

   
   


    เดินพาเหรดพิธีเปิดกีฬากรีฑา นักเรียนฯ ปี 2558    
        5 สิงหาคม 2558

   
   


    อบรมเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดโดยศูนย์บ่มเพาะฯ  
        3 - 13 สิงหาคม 2558

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด (ต่อ)
 

 

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้