บทความ...น่าสนใจ

   
การทำอีเอ็ม.บอล โดย ชมรมชีววิถีฯ วษท. พัทลุง ดาวน์โหลด                 
   
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์
 
การจัดการความรู้การอาชีวเกษตรและประมง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ
 
ข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง..ข้าวอารมณ์ดี