แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562      
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559    
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 
 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - 2564  
 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 - 2559 
 

แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ระยะ 3 ปี

 
รายงานแผนกลยุทธ์

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี